Thomas Blomqvist

Blomqvist: Regeringen tar inte de språkliga rättigheterna på allvar

I regeringens bemötande till grundlagsutskottets utlåtande säger man beträffande de språkliga rättigheterna att landskapet ska främja att de tjänster man ansöker om, med kundsedeln eller den personliga budgeten, skulle finnas inom landskapet på alla officiella språk inom landskapet. Svenska riksdagsgruppens ordförande Thomas Blomqvist anser att regeringen underpresterar när det gäller att trygga de språkliga rättigheterna i vård- och landskapsreformen.

Blomqvist: Situationen för flickor i Afghanistan har förbättrats

Riksdagen höll på tisdagen en aktualitetsdebatt om utrikespolitiken. I sitt gruppanförande för Svenska riksdagsgruppen sade ordförande Thomas Blomqvist att SFP stöder förslaget om att utöka den finländska styrkan i Afghanistan till 60 personer.

− Finland har ett kunnande som vi kan bidra med för att öka säkerheten i det svårt sargade landet, sade Blomqvist.

Han påpekade att Afghanistan är Finlands största bilaterala utvecklingspartner, vilket har lett till resultat.

Unga killars marginalisering måste tas på allvar

– Marginaliseringen kan börja redan i grundskolan och en betydande orsak är känslan av ensamhet. Den sociala gemenskapen är mycket viktig för en växande ungdom. Däremot kan utanförskapet påbörja en negativ spiral som är svår att ta sig ur.

Det säger SFP:s riksdagsledamöter Anders Adlercreutz och Thomas Blomqvist, som efterlyser åtgärder för att motverka pojkars och unga mäns marginalisering.

Thomas Blomqvist: Suomalaisten liikkumattomuus maksaa

Kansanedustaja ja Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Thomas Blomqvistin (r.) mielestä yhteiskunnan pitäisi tehdä enemmän jotta ihmiset saadaan liikkumaan. UKK-instituutin tuoreen raportin mukaan yhteiskunta voisi säästää jopa 3 miljardia euroa, jos liikuntaan ja urheiluun panostettaisiin enemmän. Liikkumattomuus ja liian vähäinen liikunta johtaa sairauksiin ja terveysongelmiin.

Blomqvist: Maakuntaa on kehittävä yhdenvertaisesti

Ruotsalaisen eduskuntaryhmän Thomas Blomqvistin mukaan tämä on ongelmallista niiden asukkaiden kannalta, jotka asuvat maakuntien suurien kaupunkien ulkopuolella.

– Maakuntien vastuulle siirretään paljon erilaisia palveluita. Maakunnan yhdenvertainen kehittäminen edellyttää, että maakunnan kaikki alueet ja molemmat kieliryhmät ovat edustettuja päätöksenteossa, sanoo Blomqvist.

Uudenmaan maakunta muodostaa maakuntavaaleissa yhden vaalipiirin.

Ministern lovar inget nytt om vargen

Nu svarar jord- och skogsbruksminister Jari Leppä. Hur farlig vargen är för människan bedöms alltid från fall till fall, säger han.

Leppä konstaterar att vargförordningen tillåter jakt på högst 53 vargar under jaktåret 2017-2018. Ministeriet anser att kvoten på 53 vargar erbjuder Finlands viltcentral tillräckliga möjligheter att hantera frågan. Förutom att Finlands viltcentral kan bevilja undantagstillstånd har polisen möjlighet att fatta beslut om att fördriva eller avlägsna vargar som orsakar hot, heter det i ministeriets svar.

Suden herättämä huoli otettava tosissaan

Susia esiintyy yhä useammin monilla paikoilla. Sekä Pohjanmaalla että Länsi-Uudellamaalla susihavainnot ovat olleet toistuvia. Ruotsalainen eduskuntaryhmä jätti keskiviikkona kirjallisen kysymyksen hallitukselle.

- Huolta herättää susien liikkuminen alueilla, joissa niitä ei ole aikaisemmin näkynyt. Kansalaisten huoli sudesta on otettava tosissaan, sanoo kansanedustaja Thomas Blomqvist, Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja.

Arbetsro behövs för grundlig behandling

– Utskotten har nu ett stort arbete framför sig. Vårt ansvar är att ge dem arbetsro. I sinom tid efter experthöranden kommer vi att ta ställning till reformens innehåll och behandlingsordning, säger Blomqvist.

I Svenska riksdagsgruppens gruppanförande konstaterade han att bland annat terrorhoten och cybersäkerheten kräver en reform av underrättelselagarna. Samtidigt finns det skäl att komma ihåg att behovet av skydd inte enbart begränsar sig till samhälleliga strukturer.

Pages

Subscribe to RSS - Thomas Blomqvist