jordbruk

Satovahingot vaativat poikkeuksellisia toimenpiteitä

Kansanedustaja Mats Nylund ja europarlamentaarikko Nils Torvalds ovat tilanteesta huolissaan ja vaativat hallitukselta poikkeuksellisia toimenpiteitä parantaakseen maatilojen taloudellista ahdinkoa.

- Maanviljelijät kamppailevat kannattavuutensa kanssa monen taloudellisesti vaikean vuoden jälkeen. Osa pelloista jäänee vaikean syksyn takia puimatta, ja hallituksen tulisikin olla valmiudessa toimia nopeasti ja järeästi, sanoo Nylund.

EU:n maatalousministerit kokoontuvat ministerineuvoston kokoukseen Luxembourgissa ensi maanantaina.

Maatalous tarvitsee oman ministerin

Näin sanoo kansanedustaja Mats Nylund (r), joka tiistaina pitää Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenvuoron maatalouden välikysymyskeskustelussa.

– Suomen maatalous on pahimmassa kriisissään sitten EU:hun liittymisen. Maamme tarvitsee ministerin, joka pystyy laittamaan koko panoksensa maataloutemme kehittämiseen siten, että kotimainen ruokatuotantomme pääsee kriisin yli.

Nylund: Köp inhemskt!

Den offentliga sektorns upphandling av livsmedel ställer i dag inte samma krav på leverantörerna som ställs på de finländska jordbrukarna.

– Det betyder att våra daghemsbarn, skolelever och åldringar, bland andra, äter mat som inte är laglig att producera i Finland, säger riksdagsledamot Mats Nylund.

Den finländska lagen ställer krav på saker som djuretik, renlighet och användning av bekämpningsmedel.

Pelkkä ymmärrys maanviljelijöitä kohtaan ei riitä

- Tilanne monilla tiloilla on kestämätön, rahat ovat yksinkertaisesti loppu. Maatalous kärsii akuutista kassakriisistä. Investointeja jää tekemättä, lainojen lyhennykset viivästyvät, lannoitetta ei ole voitu ostaa hinnan ollessa alimmillaan talven aikana jne. Lista on surullisen pitkä. Hallituksen tulee kehysriihessä varata riittävästi resursseja kansallisen kriisituen maksamiseen maatiloille, sanoo kansanedustaja Mats Nylund.

EU:n maatalousneuvosto antoi jäsenmaille mahdollisuuden maksaa 15 000 euroa maatilakohtaista kansallista kriisitukea.

Hallituksen on pidettävä lupauksensa maanviljelijöille

Todellisuudessa Suomen maatalouden tilanne on kuitenkin heikentynyt ja kannattavuus on huonoimmalla tasolla sitten EU-jäsenyyden. Monet maatilat kärsivät nyt akuutista kassakriisistä. Maaseutuvirasto Mavin viivästetyt tukimaksatukset ovat yksi suuri osasyy tilanteeseen, kuten myös EU:n ja Venäjän välisen kaupan tyrehtyminen pakotteiden myötä.

- Suomalainen ruokatuotanto ei tapahdu itsestään. Jos meillä ei ole suomalaisia maanviljelijöitä, ei meillä ole myöskään kotimaista ruokaa, sanoo kansanedustaja Mats Nylund (RKP).

Bevara de rena inhemska livsmedlen

I Ingå hölls på tisdag 17.2 en diskussion om "Vad ska vi använda våra åkrar till?".

- Vår region har en stor fördel: närheten till konsumenterna. Den måste vi förvalta väl och producera det som konsumenten vill ha. Det som är närodlat hos oss fyller ofta även kriterierna för det ekologiska fotspåret, underströk Christel Liljeström i diskussionen.

Solidaritet behövs också för mjölkproducenterna

- Efter att EU införde sanktioner mot Ryssland till följd av krisen i Ukraina, har Ryssland svarat med att sätta upp importförbud av vissa jordbruksprodukter från Europa. I Finland påverkar importförbudet främst mejerisektorn. EU har redan stött frukt- och grönsaksodlare som lidit av ryska importförbudet genom EU:s jordbrukskrisfond. Vår mejerisektor har påverkats minst lika mycket och det är därför viktigt att också våra länder längre norrut behandlas lika, säger Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP).

Igen ett hot mot landsbygden

Då jordbruksinkomsten uppgår till cirka 800 miljoner per år är det fullständigt oacceptabelt att 400-500 miljoner av 2015 års jordbruksstöd utbetalas först år 2016.
Den allt mera restriktiva jordbrukspolitiken inom EU, med krav på ökad kontroll av stöden och samtidigt en minskning av resurserna inom NTM-centralerna, skapar en ohållbar situation ifall detta sker på bekostnad av utbetalning av stöd till jordbruksföretagarna.

Pages

Subscribe to RSS - jordbruk