kieltenopetus

Enemmän kieliä, ei vähemmän

Vieraiden kielten opiskelu on hyödyksi työmarkkinoilla ja tämän päivän lapsilla ja nuorilla pitäisi olla samat mahdollisuudet pärjätä työmarkkinoilla, kuin aikaisemmilla sukupolvilla. Suomi on riippuvainen viennistä ja suomalaisten vieraiden kielten taidoilla on myös jatkossa suuri merkitys menestykselle.

Hyvä, että kieltenopetusta aikaistetaan

- Lapset oppivat parhaiten nuorina. Siksi on järkevää aloittaa kielten opiskelu jo ensimmäiseltä luokalta, ja jopa aikaisemmin. Monissa kunnissa kielillä leikitään jo päiväkodissa. Sitä RKP on kannattanut jo pitkään, Nylander sanoo.

Esimerkkejä onnistuneesta kieltenopetuksesta ensimmäisellä luokalla löytyy jo, ja monet ruotsinkieliset koulut suunnittelevat suomen opettamista ykköseltä. Nylanderin mukaan se on järkevämpi tapa opettaa kieliä kuin Perussuomalaisten esitys rajoittaa kieltenopetusta.

Subscribe to RSS - kieltenopetus