trygghet

Blomqvist: Kaikilla on oikeus turvalliseen arkeen

- Meidän on luotava muutos keskustelukulttuuriin, jotta voimme ehkäistä pelkoja. Ei voi olla hyväksyttävää päästää suustaan aivan mitä tahansa. Donald Trump on tehnyt huonosta käytöksestä mainstreamia, sanoo Blomqvist puheessaan.

Kovemman yhteiskuntailmapiirin ja lisääntyneen terrorismin lisäksi Blomqvist nosti vanhustenhoidon puutteet, koulutusleikkaukset ja vihapuheen esimerkkeinä asioista, jotka vaikuttavat turvallisuudentunteeseemme.

Kaksitoista toimenpidettä heikoimmassa asemassa olevien auttamiseksi

- Tämä turvapaketti parantaisi kansanterveyttä ja työllisyyttä sekä turvallisuutta. Samalla yhteiskunnan kustannukset laskevat, kun ihmiset voivat paremmin, sanoo RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson.

- Esimerkiksi poikien ja nuorten miesten syrjäytyminen on suuri yhteiskunnallinen ongelma, jonka haluamme korjata tämän paketin avulla. Meidän on paremmin kyettävä tunnistamaan ne, jotka tarvitsevat tukea. Kukaan ei saa pudota väliin, haluamme kaikki mukaan, sanoo Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Stefan Wallin.

Uusi tiedustelulaki tarvitaan, mutta turvallisuus edellyttää myös muuta

Nykyistä perustuslakiamme ei ole koskaan muutettu kiireellisessä järjestyksessä. Siksi tämän menettelyn käyttöön ottamiselle on oltava riittävät ja erittäin perustellut syyt.

- Hallituksen tietämys perustuslakikysymyksistä ei osoittautunut hyväksi sote-uudistuksen yhteydessä. Toivottavasti hallitus ymmärtää tämän, sanoo RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson Ruotsalaisen eduskuntaryhmän kesäkokouksessa.

Kaikkein heikoimmassa asemassa olevien tilannetta on parannettava

- Lapsilisän tasasuuruinen alennus koskettaa eniten niitä perheitä, joilla on kaikkein vaikeinta. Siksi meidän tulee vahvistaa heidän sosiaaliturvaansa. Yksinhuoltajaperheet ovat kaikkein haavoittuvaisin ryhmä yhteiskunnassamme ja lapsilisän leikkaus heikentää entisestään heidän talouttaan, sanoo Rehn-Kivi.

Hallitus leikkaa 11,7 miljoonaa euroa lapsilisästä ja Ruotsalainen eduskuntaryhmä ehdottaa omassa vaihtoehtobudjetissaan vastaavaa korotusta lapsilisän yksinhuoltajakorotukseen. Tämä tarkoittaa, että yksinhuoltajakorotusta korotettaisiin 48,55 eurosta 54,75 euroon kuukaudessa.

Subscribe to RSS - trygghet