jourreformen

Henriksson Vaasan keskussairaalasta: Toivottavasti järki voittaa

RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson kiittää ministeriä kiinnostuksesta asiaa kohtaan ja toivoo kysymykselle arvokasta päätöstä.

- Toivon, että järki nyt vihdoin voittaa ja saamme tämän asian päätökseen. Toivon, että hallituksella on ymmärrystä tehdä ainoa järkevä päätös ja antaa myös Vaasan keskussairaalalle täysi ympärivuorokautinen päivystys, Henriksson sanoo.

Henriksson viittaa niin asiantuntijoiden lausuntoihin kuin hiljattain julkaistuun THL:n tutkimukseen, joka antaa Vaasan keskussairaalan synnytyssairaalalle maan kaikista sairaaloista parhaan arvosanan.

Itsepäinen ja lyhytnäköinen hallitus työllistää eduskuntaa

- Viime joulukuussa eduskunnalla oli hyvä tilaisuus tehdä hyvä ja kaikkia tyydyttävä päätös, ja antaa sekä Vaasan että Seinäjoen keskussairaalalle täysi ympärivuorokautinen päivystys. Kuitenkin hallitus oli itsepäinen ja lyhytnäköinen, kun Vaasassa hyvin toimivaa kaksikielistä keskussairaalaa ei nostettu täyspäivystyssairaaloitten joukkoon, Henriksson sanoo.

Voimakas viesti presidentiltä

Vuodenvaihteessa voimaan tulevan lakimuutoksen myötä päivystyspalveluita siirrettäisiin muun muassa Vaasasta Seinäjoelle. Presidentin lausunnon mukaan mitään siirtoa ei kuitenkaan voida tehdä ennen kuin voidaan varmistua siitä, että kaikki päivystyspalvelut ovat Seinäjoella saatavilla sekä suomeksi että ruotsiksi.

- Olen iloinen, että presidentti on kuullut ruotsinkielisten suomalaisten huolen, ja antanut tämän merkittävän lausunnon ruotsinkielisten palveluiden puolesta, sanoo RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson.

SFP mäter regeringens förtroende

– Jourreformen borde inte ha behandlats separat från hela den stora social- och hälsovårdsreformen. Vår bedömning är att jourreformen i sin nuvarande form inte tryggar de språkliga grundrättigheterna i praktiken. Beredningen har dessutom varit bristfällig och delvis vilseledande. Sista droppen var att regeringsfronten sade nej till att grundlagsutskottet i slutskedet skulle granska reformförslagets grundlagsenlighet, motiverar SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson misstroendeklämmen.

Henriksson tuomitsee pilapuhelut

- Tuomitsen voimakkaasti Seinäjoen sairaalaan soitetut pilapuhelut. Pilapuheluiden on loputtava välittömästi, sanoo Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson.

Pettymys hallituksen päätökseen säilyttää vain 12 täyden päivystyksen sairaalaa on ollut suuri ympäri Suomen, ja erityisesti Pohjanmaalla sekä ruotsinkielisten suomalaisten keskuudessa. Kysymystä käsitellään viimeisen ja ratkaisevan kerran eduskunnassa tiistaina. Hallituksen viesti on kuitenkin ollut, että päätös säilyy.

Total nonchalans av språkhänsyn och förnuft

Partiordförande Anna-Maja Henriksson säger att beslutet blottar en fullständig nonchalans av landets tvåspråkighet.
– Regeringen kunde ha valt en annan väg, som skulle ha varit lätt att ta. 12+1-modellen hade varit ett rejält beslut för befolkningen såväl i Österbotten som i Södra Österbotten (Seinäjoki) och också med tanke på personalen i Seinäjoki. Detta är ett olyckligt beslut som har pressats fram med en forcerad tidtabell, utan att man brytt sig om att det finns graverande fel i beredningen, säger Henriksson.

Henriksson vaatii uudelleenkäsittelyä

Lisäselvitys annettiin perustuslakivaliokunnalle päivystysuudistusasiassa ja se koski Vaasan keskussairaalaa. Virheellisyyksistä johtuen RKP:n puheenjohtaja ja perustuslakivaliokunnan jäsen Anna-Maja Henriksson vaatii, että asia käsitellään uudelleen perustuslakivaliokunnassa.

– On ennenkuulumatonta että ministeriö antaa perustuslakivaliokunnalle tietoja, jotka eivät ole totuudenmukaisia. Se, mikä tekee asiasta erityisen raskauttavan, on, että virheelliset tiedot oleellisesti vaikuttivat perustuslakivaliokunnan kantaan, sanoo Henriksson.

Det finns ännu möjlighet till en klok lösning

– Det behövs stöd av regeringspartierna för att förslaget om 12+1, som garanterar att både Seinäjoki och Vasa får fulljour, ska kunna godkännas. Hela oppositionen stöder detta förslag, som grundlagsutskottet entydigt bedömer att bäst förverkligar de språkliga grundrättigheterna, säger Henriksson.
Att regeringsblocket envist håller fast vid 12 områden med fulljour finner hon oförsvarligt. Inte bara av språkliga skäl, utan också med tanke på att det har visat sig att fulljour både i Seinäjoki och Vasa inte blir dyrare. Även från Seinäjoki-hållet föredrar man 12+1.

Ställningstagande om grundlagsutskottets utlåtande gällande jourreformen

Grundlagsutskottets utlåtande möjliggör nu den så kallade 12 + 1 modellen, där också Vasa centralsjukhus får rätt till full dygnet runt-jour. Grundlagsutskottet har i sitt utlåtande starkt tagit ställning för en modell där både Vasa och Seinäjoki får fulljour-status. Grundlagsutskottet konstaterar i sitt utlåtande att de i grundlagens 17 § tryggade språkliga grundrättigheterna bäst förverkligas med en lösning där en full jour-enhet placeras i både Vasa och Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt.

Pages

Subscribe to RSS - jourreformen