akutvård

Jerkku: Fel i lagförslaget tär på regeringens trovärdighet

– Detta tär allvarligt på regeringens trovärdighet. Det tål att upprepas att vi inte kräver mer än ­andra. Vi vill bara ha en likvärdig rätt till vård säger Jerkku.

– Österbottningar måste också få den vård de behöver och bli förstådda av vårdpersonalen. Därför är det enda rätta att Vasa centralsjukhus blir det trettonde sjukhuset med omfattande jour. Finland är ett tvåspråkigt land där både den finsk- och svenskspråkiga befolkningens rättigheter att få service på sitt språk tryggas enligt lag, säger Jerkku.

Ensihoitoa ei saa keskittää

- Hallituksen keskittämisinto ei näytä laantumisen merkkejä. Nyt vuorossa on kaikkein kiireellisin toiminta, ensihoito ja pelastustoimi. Ihmisten hyvinvointi ei saisi jäädä valtapolitiikan jalkoihin, Henriksson sanoo.

Hallitus valmistelee parhaillaan esitystä pelastustoimen uudelleenjärjestämisestä. Hallitus on keskittämässä pelastustoiminnan ainoastaan viiden maakunnan vastuulle. Tällä hetkellä Suomessa on 22 pelastuslaitosta.

Subscribe to RSS - akutvård