Perhepolitiikka

Adlercreutz: Hyvä että lapset saavat oikeuden tavata isovanhempiaan

RKP:n kansanedustaja ja varapuheenjohtaja Anders Adlercreutzin mielestä on korkea aika uudistaa laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta. Torstaina hallituksen esitys oli lähetekeskustelussa.

– Lakiesityksen myötä moni asia paranee. Esitys huomioi lapsen oikeuden tulla kuulluksi sekä sen, että perheitä on monenlaisia. Tämä on tervetullutta, Adlercreutz sanoo. Esityksen mukaan lapsi voi määritellä hänelle muita tärkeitä ihmisiä, joita lapsi haluaa tavata myös jatkossa.

Maakuntauudistusta ei haluta, mutta se tulee – perhevapaauudistusta ei saada, vaikka se tarvitaan

− Se on harmillista. Itse tulkitsin viikonlopun julkisuudessa käydyt keskustelut kahden suurimman hallituskumppanin välillä niin, että molemmat näkevät uudistuksen tarpeen. Ja että molemmat olisivat olleet valmiit todellisiin neuvotteluihin, sanoo RKP:n kansanedustaja ja varapuheenjohtaja Anders Adlercreutz.

Perhevapaiden uudistus valmisteltava parlamentaarisesti

- Perhepolitiikalla on pitkäaikaisia vaikutuksia koko yhteiskuntaan, ja järkevintä kauaskatseisinta olisi uudistaa perhevapaita siten, että kaikki puolueet ovat mukana valmistelussa. Nyt vaikuttaa siltä, että hallitus priorisoi yritystukia enemmän kuin laajalti hyväksyttyä ja tulevaisuuteen katsovaa perhevapaiden uudistusta, sanoo RKP:n puheenjohtaja ja kansanedustaja Anna-Maja Henriksson.

Vuoden 2018 talousarvion yhteydessä hallitus sopi aloittavansa perhevapaiden uudistuksen. Samalla se päätti luoda parlamentaarisen työryhmän tarkastelemaan yritystukien kehittämistä.

Onko hallitus viimeinkin vapaa perussuomalaisista kahleista?

RKP:n varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Anders Adlercreutz peräänkuuluttaa nyt niitä tarpeellisia uudistuksia, joita ei Perussuomalaisten aikana hallituksessa voinut toteuttaa.

- Perussuomalaiset ovat kerta toisensa jälkeen onnistuneet kaatamaan hallituskumppaneiden esille nostamia uudistusaloitteita. Sinisellä tulevaisuudella ei kuitenkaan ole puolueohjelmaa tai puolueorganisaatiota, jotka ohjaisivat tulevia linjauksia. Olisiko nyt mahdollista uudistaa perhevapaajärjestelmä tai luopua ulkomaisen työvoiman tarveharkinnasta, Adlercreutz kysyy.

Vähiten haluavan ei tule määritellä perhepolitiikkaa

Nylander on huolissaan siitä, että istuva hallitus ei tule uudistamaan perhevapaita siten, että se turvaisi tasa-arvoa, parantaisi naisten asemaa työmarkkinoilla, korottaisi työllisyysastetta ja kannustaisi isiä hyödyntämään perhevapaita.

- Toivon, ettei perussuomalainen tasa-arvonäkemys ohjaa hallituksen perhepoliittista linjaa. Erityisesti kokoomuksen ministerit ovat sanoneet kannattavansa tasa-arvoisempaa mallia, vaikka se ei tunnu saavan kannatusta hallituskumppaneiden parissa, Nylander sanoo.

Perhepoliittinen kokonaisuudistus tarvitaan

RKP haluaa lisää naisia työelämään, madaltaa työn vastaanottamisen kynnystä ja pienentää naisten ja miesten välisiä palkka- ja eläke-eroja. Haluamme myös helpottaa työn ja perhe-elämän yhteensovittamista ja parantaa isien mahdollisuuksia perhevapaisiin. Samalla haluamme, että useampi lapsi osallistuisi varhaiskasvatukseen.
Haluamme turvata kaikille lapsille laadukkaan varhaiskasvatuksen vanhempien taloudellisesta tilanteesta riippumatta.

Miksi uudistustamme tarvitaan?

Pohjoismaiden asia on meidän

Tapaamisen aikana puheenjohtajat keskustelivat muun muassa turvallisuuspoliittisesta tilanteesta, maahanmuuttopolitiikasta ja EU:n tulevaisuudesta, sekä pohjoismaisen yhteistyön tärkeydestä näissä asioissa.

- Maidemme ulko- ja turvallisuuspoliittiset haasteet ovat yhteisiä ja olen siksi tyytyväinen siitä hyvästä dialogista, joka sisarpuolueidemme välillä vallitsee, sanoo Lööf.

Wallin tarjoaa hallitukselle ratkaisuja

- On ilmeistä, että pakettia ei ole rakennettu tarpeeksi kovalla kunnianhimolla, jotta maa saataisiin nousuun. Hallitus on esimerkiksi valinnut sivuuttaa oman lupauksensa 110 000 uudesta työpaikasta ja 72 prosentin työllisyysasteesta vaalikauden aikana, sanoo Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Stefan Wallin.

Aiemmin syksyllä Ruotsalainen eduskuntaryhmä esitteli oman toimenpidelistauksen työllisyystilanteen parantamiseksi. Wallinin mukaan lista on hallituksen käytettävissä, mikäli ilmenee tarvetta nostaa työttömien työllistämistoimenpiteiden kunnianhimon tasoa.

Subscribe to RSS - Perhepolitiikka