Utslagning

Unga killars marginalisering måste tas på allvar

– Marginaliseringen kan börja redan i grundskolan och en betydande orsak är känslan av ensamhet. Den sociala gemenskapen är mycket viktig för en växande ungdom. Däremot kan utanförskapet påbörja en negativ spiral som är svår att ta sig ur.

Det säger SFP:s riksdagsledamöter Anders Adlercreutz och Thomas Blomqvist, som efterlyser åtgärder för att motverka pojkars och unga mäns marginalisering.

Kaksitoista toimenpidettä heikoimmassa asemassa olevien auttamiseksi

- Tämä turvapaketti parantaisi kansanterveyttä ja työllisyyttä sekä turvallisuutta. Samalla yhteiskunnan kustannukset laskevat, kun ihmiset voivat paremmin, sanoo RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson.

- Esimerkiksi poikien ja nuorten miesten syrjäytyminen on suuri yhteiskunnallinen ongelma, jonka haluamme korjata tämän paketin avulla. Meidän on paremmin kyettävä tunnistamaan ne, jotka tarvitsevat tukea. Kukaan ei saa pudota väliin, haluamme kaikki mukaan, sanoo Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Stefan Wallin.

Tillräckliga polisresurser måste tryggas

Statsrådets redogörelse för den inre säkerheten säger öppet att många brott blir outredda på grund av resursbristen. För polisens del innebär det en klar minskning av övervakning av allmänna platser vilket sannolikt ökar antalet störningar och brott, heter det i redogörelsen som riksdagen diskuterade på tisdag.

– Detta är häpnadsväckande rak och oförskönad text. Det är skäl att fråga sig vilken inverkan detta har på den allmänna rättsuppfattningen, säkerhetskänslan och polisens egen arbetsmoral, säger riksdagsledamot Thomas Blomqvist.

Subscribe to RSS - Utslagning