SFP-RKP

Soini on toiminut Suomen linjan vastaisesti

– Ministeri Soini on esittänyt omia henkilökohtaisia mielipiteitään tavalla, joka on ristiriidassa Suomen ulkopoliittisen linjan kanssa, jossa naisten ja lasten oikeudet ovat tärkeä osa, sanoo RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Thomas Blomqvist.

Neljä oppositiopuoluetta SDP, Vihreät, Vasemmistoliitto ja RKP esittivät torstaina epäluottamuslauseen ministeri Soini aborttivastaisten ulostulojen takia.

– Ulkoministerinä hänen odotetaan edustavan Suomen virallista linjaa. Myös oikeuskanslerilla on ollut huomautettavaa Soinin toiminnasta, sanoo Blomqvist.

Eva-Lena Gästrin kandiderar i riksdagsvalet

– Arbetet i fullmäktige har varit mycket intressant och jag vill gärna fortsätta det också på riksnivå, säger Gästrin.

Gästrin kommer i sin kampanj att fokusera på sociala frågor, i synnerhet barnfamiljers välmående.

– Barnfamiljer behöver flexibel service och stöd, så att barnens skolgång och fritid samt föräldrarnas möjligheter att sköta sitt jobb fungerar möjligast smidigt, säger Gästrin.

Henriksson: Nästa regering behöver se nyttan med tvåspråkigheten

Tvåspråkigheten är en framgångsfaktor för vårt land. Språkkunskap är livsviktigt för ett exportberoende land som Finland – och för individen öppnar det upp fler möjligheter på arbetsmarknaden samt ett bredare kulturutbud, säger SFP:s partiordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson.

– Grundlagen och språklagen är tydlig om de språkliga rättigheterna. Det vi har problem med i vårt land är att förverkliga dem i praktiken, säger Henriksson.

SFP i Egentliga Finland till val på egen lista

Detta är första gången sedan år 2003 som SFP inte har ingått ett valförbund i valkretsen.

– Vi förde länge diskussioner om olika tillvägagångssätt, men konstaterar nu att det är en egen lista med 17 kandidater som gäller i valet. Att gå till val med egen lista ger oss en möjlighet att öka aktiviteten på fältet, bredda vår profil och lyfta fram nya politiker i vårt landskap, säger kretsordförande Regina Koskinen.

Kretsen har under det senaste året fört diskussioner med olika partier om ett eventuellt valförbund, men har inte kunnat nå en tillfredsställande överenskommelse.

Pages

Subscribe to RSS - SFP-RKP