SFP-RKP

Det råder skriande brist på utbildade audionomer

Därför har undertecknad uttryckt sin oro för bristen på behöriga audionomer i ett skriftligt spörsmål inlämnat till riksdagen. Audionomer är en yrkesgrupp som arbetar med personer som har besvär med sin hörsel. Audionomerna utreder bland annat vilka slags hörselproblem det rör sig om, provar hörselhjälpmedel och hjälper till med hörselträning. Yrkesbarometern (Arbets- och näringsministeriet, NTM-centralerna och TE-tjänsterna, mars 2018) visar att det råder brist på audionomer i hela landet förutom i Kajanaland. I stora delar av landet råder det dessutom en mycket stor brist på audionomer.

Torvalds: Suomalaisen bioenergian tulevaisuudennäkymät ovat hyvät tämän päätöksen myötä

- Lopputulema, joka alustavasti hyväksyttiin neuvotteluissa ja nyt sai hyväksynnän valiokunnassa, on tarpeeksi korkea tavoitetaso. Vaikka me Suomessa osaamme uusiutuvan energian käytön suhteellisen hyvin, emme käytä sitä tarpeeksi eurooppalaisella ja globaalisella tasolla. Siksi ensisijaisesti ilmasto on kiitollinen tästä lopputuloksesta. EU:lla tulee olemaan tiukemmat säännöt ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi, kun tämä direktiivi tulee voimaan, sanoo Euroopan parlamentin jäsen Nils Torvalds (RKP/ALDE)

Henriksson besöker Sveriges politikervecka i Almedalen

Svenska folkpartiets ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson besöker Almedalsveckan i Visby, Sverige 3-4 juli. Henriksson deltar som gäst då Liberalernas ordförande Jan Björklund och Centerpartiets ordförande Annie Lööf håller sina tal. Centerpartiet och Liberalerna är SFP:s systerpartier i Sverige.

– Årets politikervecka är ytterst intressant med tanke på det stundande riksdagsvalet i Sverige. Många av de frågor som diskuteras här i Almedalen kommer också att vara aktuella i vårt eget riksdagsval i Finland, säger Henriksson.

Adlercreutz: Hyvä että lapset saavat oikeuden tavata isovanhempiaan

RKP:n kansanedustaja ja varapuheenjohtaja Anders Adlercreutzin mielestä on korkea aika uudistaa laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta. Torstaina hallituksen esitys oli lähetekeskustelussa.

– Lakiesityksen myötä moni asia paranee. Esitys huomioi lapsen oikeuden tulla kuulluksi sekä sen, että perheitä on monenlaisia. Tämä on tervetullutta, Adlercreutz sanoo. Esityksen mukaan lapsi voi määritellä hänelle muita tärkeitä ihmisiä, joita lapsi haluaa tavata myös jatkossa.

SFP i Helsingfors frågar: Brukarrum för narkomaner eller inte?

Den känsliga frågan om så kallade brukarrum för narkomaner som injicerar droger kom upp på SFP:s kretsstyrelsemöte i Helsingfors.

− SFP i Helsingfors välkomnar en utredning av hur ett pilotprojekt med injiceringsrum kunde genomföras. Vi anser att rummen kan ha positiva sociala- och hälsoeffekter för de mest marginaliserade drogmissbrukarna och samtidigt minska på missbruket i parker och på allmänna platser, säger Cecilia Ehrnrooth som är kretsordförande och också sitter i social- och hälsovårdsnämnden i Helsingfors stad.

Pages

Subscribe to RSS - SFP-RKP