Sven Jerkku

Jerkku: Fel i lagförslaget tär på regeringens trovärdighet

– Detta tär allvarligt på regeringens trovärdighet. Det tål att upprepas att vi inte kräver mer än ­andra. Vi vill bara ha en likvärdig rätt till vård säger Jerkku.

– Österbottningar måste också få den vård de behöver och bli förstådda av vårdpersonalen. Därför är det enda rätta att Vasa centralsjukhus blir det trettonde sjukhuset med omfattande jour. Finland är ett tvåspråkigt land där både den finsk- och svenskspråkiga befolkningens rättigheter att få service på sitt språk tryggas enligt lag, säger Jerkku.

Regionens framtidstro i reformernas tidevarv

Med en ökad valfrihet blir människornas val, inte gränserna i fokus. Vårdreformen har väckt stor uppmärksamhet och är egentligen en del av en genomgripande landskapsreform. Vi anser att det är fullständigt självklart att det också gäller vård över landskapsgränserna. Vasa centralsjukhus bör också i framtiden vara ett fulljourssjukhus. Social- och bashälsovården skall integreras med specialsjukvården under ledning av landskapet.

Subscribe to RSS - Sven Jerkku