EU

Torvalds: Turvallisuuspoliittinen tilanne edellyttää NATO-jäsenyyttä

- Venäjä tulee seuraavan vuosikymmenen aikana muuttumaan taas. Ei ole Suomen ja Euroopan kannalta mitenkään yhdentekevää, miten se muutos tapahtuu. Yhdysvaltojen auktoriteetti murenee tällä hetkellä lähes systemaattisesti arvaamattoman presidentin takia. Se epävarmuus on toivottavasti ohimenevää, mutta hieman pidemmällä tähtäimellä se antaa signaalin, että Yhdysvalloilla on nyt suuria haasteita kotimaisessa politiikassaan, Torvalds sanoo.

Satovahingot vaativat poikkeuksellisia toimenpiteitä

Kansanedustaja Mats Nylund ja europarlamentaarikko Nils Torvalds ovat tilanteesta huolissaan ja vaativat hallitukselta poikkeuksellisia toimenpiteitä parantaakseen maatilojen taloudellista ahdinkoa.

- Maanviljelijät kamppailevat kannattavuutensa kanssa monen taloudellisesti vaikean vuoden jälkeen. Osa pelloista jäänee vaikean syksyn takia puimatta, ja hallituksen tulisikin olla valmiudessa toimia nopeasti ja järeästi, sanoo Nylund.

EU:n maatalousministerit kokoontuvat ministerineuvoston kokoukseen Luxembourgissa ensi maanantaina.

Torvaldsin kalastusesitys sai kannatusta

Äänestyksen alla liberaali ALDE-ryhmä esitti Nils Torvaldsin (RKP/ALDE) suulla useita muutoksia.

Muutoksissa oli kyse ennen kaikkea ylikalastuksen pysäyttämisestä sallimalla kestävä määrä kalastusta. Torvalds iloitsee siitä, että esitykset saivat tuen Euroopan parlamentin enemmistöltä.

- Euroopan parlamentti on nyt selkeästi ottanut kantaa ylikalastusta vastaan ja kestävän kalastuksen periaatteiden puolesta. Nyt jäsenmaiden on neuvostossa osoitettava, että myös he haluavat jatkossa kestävää ja kannattavaa kalastusta Pohjanmerellä, Torvalds sanoo.

Metsään olisi mennyt ilman RKP:tä

Nyt hyväksytty Suomen edun mukainen kompromissi oli RKP:n europarlamentaarikko ja presidenttiehdokas Nils Torvaldsin työn tulos.

- Nils Torvaldsin ja hänen avustajiensa sinnikäs työ johti Suomen kannalta erinomaiseen lopputulokseen. Se osoittaa, että Europarlamentaarikko voi saada muutosta aikaan, sekä että RKP:n vastuuntuntoinen politiikka ja kyky tehdä yhteistyötä kantaa hedelmää myös EU:ssa, sanoo RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson.

Torvalds tyytyväinen Euroopan parlamentin metsäpäätökseen

EU-komission alkuperäinen esitys on Suomen näkökulmasta erittäin ongelmallinen. Komission esitys sitoo metsän hakkuut lukuihin, jotka ainoastaan kuvaavat historiallisia ja taloudellisia nousuja ja laskuja. Europarlamentaarikko Nils Torvaldsin (RKP/ALDE) johdolla rakennettiin Suomen edun mukainen kompromissi, joka hyväksyttiin tämänpäiväisessä täysistunnossa Strasbourgissa.

- Olen erittäin tyytyväinen lopputulokseen. Onnistuimme rakentamaan kompromissiratkaisun, joka huomioi sekä Pariisin ilmastokokouksen tavoitteet että meidän taloudelliset intressimme, Torvalds sanoo.

Pohjoismainen yhteistyö tärkeää EU:ssa

Kasvava joukko valtionpäämiehiä kuuluu EU-myönteiseen ja liberaaliin ALDE-perheeseen, mikä antaa toivoa sille, että EU:n suunta voi kääntyä.

EU on nyt jäsenyysaikamme suurimman haasteen edessä. Ei ainoastaan Brexit, vaan myös Puolan ja Unkarin kaltaisten maiden huolestuttava kehitys uhkaavat EU:n tulevaisuutta. RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henrikssonin mukaan EU:n pohjoiset jäsenmaat Suomi, Ruotsi ja Tanska voivat yhdessä tehdä paljon nyt kun uutta EU:ta luodaan.

Rahanpesun ja veropaon vastaista työtä priorisoitava

Europarlamentti äänesti eilen komission uusinta ehdotusta vastaan. ALDE:n ja RKP:n europarlamentaarikko Nils Torvalds, joka seuraa kysymystä liberaalin ryhmän puolesta, pitää parlamentin päätöstä oikeana.

- Komission esittämä lista on kaikkea muuta kuin riittävä. Käytännössä komissio on leikannut ja liimannut kansainvälisen Financial Action Task Force:n listasta, mutta se ei riitä. Vaikka esimerkiksi Pohjois-Korea on hiljattain liitetty listalle, puuttuu sieltä esimerkiksi Panama. Lista ei yksinkertaisesti ole kattava, Torvalds sanoo.

Torvalds: Brexitbeskedet är bara startskottet

Beskedet, som anlände vid lunchtid i dag, är startskottet inför de två år långa förhandlingar som väntar. Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE) påpekar vikten av förhandlingar i god tro.

- Utgångsläget är att Europaparlamentet slår vakt om alla EU-medborgares intressen. Detta gäller såväl de brittiska medborgarnas rättigheter i EU som de övriga EU-medborgarnas rättigheter i Storbritannien. Britterna verkar ha fått för sig att det brittiska EU-medborgarskapet upphör efter dagens besked, vilket det ju inte gör, säger Torvalds.

Veronkiertäjien hyödyntämä porsaanreikä tukittu

Direktiivi keskittyy estämään veropakoa poistamalla yrityksiltä mahdollisuudet vähentää veroastettaan hyödyntämällä eri maiden välisiä eroja vähennyksissä ja verohelpotuksissa.

Europarlamentaarikko Nils Torvalds (RKP/Alde), joka on johtanut Europarlamentin liberaaliryhmän neuvotteluja kysymyksessä, on tulokseen tyytyväinen.

- Olen tällä toimikaudella keskittynyt erityisesti veropako-ongelman ratkaisuun. Sekä niin kutsutut Panamapaperit että Oxfamin hiljattain julkaisema raportti osoittavat kuinka suuri ongelma veropako on, Torvalds sanoo.

Pages

Subscribe to RSS - EU