Mats Löfström

Imprisonment is not the way forward

The unfortunate situation between the Spanish government and the regional parliament in Catalonia must return to a mutual dialogue with the goal of reaching a peaceful and satisfactory solution for all parties. The imprisonment of democratically elected officials is not the way forward, and we urge the Spanish government to reconsider it’s actions. In Europe we need respect for differing political opinions and goals. The only acceptable solution is a commitment to constructive dialogue by all parties.

Suomen kielen asemaa vahvistettava Pohjoismaiden neuvostossa

- Minulla itselläni ei ole roolia Pohjoismaiden neuvostossa, enkä ole ollut tietoinen tästä asiasta. Ahvenanmaan kansanedustajana haluan silti painottaa, etten ymmärrä päätöstä, ja irtisanoudun siitä. Minulle on itsestään selvää, että Suomen kielen asemaa vahvistetaan Pohjoismaiden neuvostossa ja tuen Suomen delegaation linjaa, Löfström sanoo.

- Haluan myös alleviivata, että tämä ei ole ahvenanmaalainen päätös. Siksi toivon, ettei se vaikuta siihen kuvaan, mikä Suomella on Ahvenanmaasta.

Keskitytään pienpanimoihin

- Pienpanimotuotanto on kasvava ala, joka luo työpaikkoja ja on tärkeä aluetalouden näkökulmasta. Pienpanimot edistävät myös terveellisempää alkoholikulttuuria. Siksi on luonnollista, että paikallisista raaka-aineista tuotettuja tuotteita saisi myydä suoraan panimoista ilman turhia rajoituksia ja byrokratiaa, sanoo Joakim Strand.

Ahvenanmaan kansanedustaja Mats Löfströmin mielestä suoramyyntiin oikeutetun pienpanimon määritelmä on uudistuksessa liian suppea. Hallituksen esityksen mukaan panimo on pieni, kun sen tuotantovolyymi on enintään 500 000 litraa alkoholijuomia.

Svenska riksdagsgruppen: Höj avräkningsgrunden för Åland

Svenska riksdagsgruppen har enhälligt godkänt sitt remissvar till Ålandskommitténs betänkande om ny självstyrelselag. Svenska riksdagsgruppen står bakom kommitténs betänkande, då gruppen deltagit i kommittéarbetet och undertecknat betänkandet. Riksdagsgruppen vill dock att avräkningsgrunden fastställs till 0,48 % i den nya självstyrelselagen.

Löfström: Ahvenanmaasta uusiutuvan energian kansallinen testialue

Ruotsissa ja Virossa on jo ryhdytty konkreettisiin toimenpiteisiin, joiden tavoitteena on sähköautoteollisuuden edelläkävijämaihin lukeutuminen. Tanskassa Bornholmin saarta on käytetty sähköautojen ja tuulivoiman testialueena.

– Ahvenanmaa tarjoaa parhaat edellytykset tällaisille hankkeille. Näin on myös valtion Innovaatiorahoituskeskus Tekes raportissaan todennut. Tekes nostaa esiin mm. Ahvenanmaan hyvät tuuliolosuhteet, suuren määrän auringonpaistetunteja ja vakiintuneen kestävään kehitykseen liittyvän toiminnan.

Venevero on todella harkitsematon

Ahvenanmaan kansanedustaja Mats Löfströmin mukaan venevero ei ole oikeudenmukainen, tehokas eikä sille ole selkeää poliittista perustetta.

- Sen sijaan, että käytetään kallista aikaa ja paljon resursseja veneveron valmisteluun, tulisi keskittyä oikeisiin ongelmiin ja maamme saamiseen taloudellisesti takaisin jaloilleen. Kun me lainasimme viime vuonna 6 miljardia euroa valtion kassaan, teki Ruotsin valtio 9 miljardin euron ylijäämän. Ilman veneveroa.

Pages

Subscribe to RSS - Mats Löfström