Joakim Strand

Keskitytään pienpanimoihin

- Pienpanimotuotanto on kasvava ala, joka luo työpaikkoja ja on tärkeä aluetalouden näkökulmasta. Pienpanimot edistävät myös terveellisempää alkoholikulttuuria. Siksi on luonnollista, että paikallisista raaka-aineista tuotettuja tuotteita saisi myydä suoraan panimoista ilman turhia rajoituksia ja byrokratiaa, sanoo Joakim Strand.

Ahvenanmaan kansanedustaja Mats Löfströmin mielestä suoramyyntiin oikeutetun pienpanimon määritelmä on uudistuksessa liian suppea. Hallituksen esityksen mukaan panimo on pieni, kun sen tuotantovolyymi on enintään 500 000 litraa alkoholijuomia.

Sote-uudistus on elinvoimapolitiikkaa

Laskelmissa on huomioitu ennakoitu väestökehitys vuonna 2025 siten, että väestön matka-aika sairaalaan muodostuisi mahdollisimman pieneksi.

- Ihmettelen, jos ministerit tästä selvityksestä huolimatta aikovat voimakkaasti heikentää Vaasan keskussairaalan toimintaedellytyksiä. Selvitys antaa päivänselvästi objektiivisin perustein Vaasalle paikan 12 päivystävän sairaalan joukosta. Kun samalla otetaan huomioon elinkeinopoliittiset näkökulmat, tulisi Pohjolan energiapääkaupunki Vaasan saada peräti yliopistollinen keskussairaala, sanoo kansanedustaja Joakim Strand.

Strand: Vasa behöver sitt sjukhus

- Regeringen upprepar ständigt hur exporten minskar och industriella arbetsplatser försvinner. Vasa och Österbotten är dock ett lysande undantag i detta hänseende, och därför är det ofattbart hur olika reformer tycks behandlas i något slags gammaldags vakuum, dvs. utan att man tar hänsyn till regionala särdrag och de faktorer som skapar resurser för finansieringen av hela vårt välfärdssamhälle, säger riksdagsman Joakim Strand.

Finland måste agera starkare globalt

Det säger riksdagsledamot Joakim Strand som på tisdagen höll Svenska riksdagsgruppens anförande i debatten om regeringens plan för de offentliga finanserna 2017–2020.

– Jag efterlyser tydligare visioner av regeringen om hur vi ska skapa morgondagens ekonomi, som ger det finländska samhället det mervärde det behöver, säger Strand.

Han nämner Vasaregionen som ett positivt undantag. Företagens målmedvetna satsningar på forskning och utveckling har ökat industriarbetsplatserna i regionen och exporten drar.

Vasa centralsjukhus bör ha full jour

- Vasa centralsjukhus erbjuder i dagens läge vård åt cirka 100 000 svenskspråkiga. Att landskapet Österbotten, med sin stora svenskspråkiga befolkning, skulle sakna fullskalig dygnet runt-jour är helt oacceptabelt. Behovet att få vård på sitt modersmål försvinner inte i framtiden. Vi utgår ifrån att regeringen har gjort noggranna språkkonsekvensanalyser och att den inser att de språkliga rättigheterna inte kan tryggas utan fullständig jour vid Vasa centralsjukhus, säger Svenska riksdagsgruppens ordförande Anna-Maja Henriksson.

Strand: Hallituksen aika tukea yrittäjyyttä

- Suomella ei ole varaa tehdä päinvastoin. Esimerkiksi esitys yrityspalvelujen keskittämisestä ainoastaan viiteen maakuntaan voi johtaa siihen, että Pohjanmaa, yksi Suomen menestyneimmistä maakunnista, jää ilman näitä palveluita. Se on täysin kohtuutonta ottaen huomioon, että Pohjanmaa vahvalla vientiteollisuudellaan elättää suurta osaa muusta maasta, toteaa kansanedustaja Joakim Strand (RKP).

Strand: Kritiikkimme on perusteltua

Koulutusleikkaukset muodostavat todellisen uhan opetuksen ja tutkimuksen laadulle, koulutuksen tasa-arvolle ja sekä maamme kilpailukyvylle.

– Tätä pitäisi päinvastoin vahvistaa, sanoo kansanedustaja Joakim Strand. Hän on Ruotsalaisen eduskuntaryhmän jäsen valtiovarainvaliokunnassa. Valiokunta sai torstaina valmiiksi budjettimietintönsä.

RKP ei hyväksy mietintöä, vaan esittää vastalauseen, jossa todetaan, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta.

Pages

Subscribe to RSS - Joakim Strand