Joakim Strand

Strand: työllisyystavoite asetettava 80 prosenttiin

Työaikalain muutoksista keskusteltiin eduskunnassa keskiviikkona. Muutoksilla pyritään varmistamaan joustavat työaikajärjestelyt erilaisten yritysten ja työnantajayhteisöjen tarpeisiin sekä toisaalta helpottamaan työntekijöiden työn ja yksityiselämän yhteensovittamista.

– Nämä muutokset ovat sinällään positiivisia, mutta työllisyysasteen nostamiseksi tarvitaan enemmän, totesi kansanedustaja Joakim Strand debatissa.

Merimetsojen suojametsästystä on kiirehdittävä

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta katsoo, että merimetsojen ja valkoposkihanhien suojametsästystä tulee voida harjoittaa luonnonsuojelulain piirissä. Valiokunta pitää tarpeellisena tätä koskevan sääntelyn toteuttamista mahdollisimman pian. Tämä kirjaus lisättiin mietintöön, kun valiokunta käsitteli metsästyslain esitystä naakan siirtämistä rauhoittamattomaksi lajiksi.

Keskitytään pienpanimoihin

- Pienpanimotuotanto on kasvava ala, joka luo työpaikkoja ja on tärkeä aluetalouden näkökulmasta. Pienpanimot edistävät myös terveellisempää alkoholikulttuuria. Siksi on luonnollista, että paikallisista raaka-aineista tuotettuja tuotteita saisi myydä suoraan panimoista ilman turhia rajoituksia ja byrokratiaa, sanoo Joakim Strand.

Ahvenanmaan kansanedustaja Mats Löfströmin mielestä suoramyyntiin oikeutetun pienpanimon määritelmä on uudistuksessa liian suppea. Hallituksen esityksen mukaan panimo on pieni, kun sen tuotantovolyymi on enintään 500 000 litraa alkoholijuomia.

Sote-uudistus on elinvoimapolitiikkaa

Laskelmissa on huomioitu ennakoitu väestökehitys vuonna 2025 siten, että väestön matka-aika sairaalaan muodostuisi mahdollisimman pieneksi.

- Ihmettelen, jos ministerit tästä selvityksestä huolimatta aikovat voimakkaasti heikentää Vaasan keskussairaalan toimintaedellytyksiä. Selvitys antaa päivänselvästi objektiivisin perustein Vaasalle paikan 12 päivystävän sairaalan joukosta. Kun samalla otetaan huomioon elinkeinopoliittiset näkökulmat, tulisi Pohjolan energiapääkaupunki Vaasan saada peräti yliopistollinen keskussairaala, sanoo kansanedustaja Joakim Strand.

Strand: Vasa behöver sitt sjukhus

- Regeringen upprepar ständigt hur exporten minskar och industriella arbetsplatser försvinner. Vasa och Österbotten är dock ett lysande undantag i detta hänseende, och därför är det ofattbart hur olika reformer tycks behandlas i något slags gammaldags vakuum, dvs. utan att man tar hänsyn till regionala särdrag och de faktorer som skapar resurser för finansieringen av hela vårt välfärdssamhälle, säger riksdagsman Joakim Strand.

Finland måste agera starkare globalt

Det säger riksdagsledamot Joakim Strand som på tisdagen höll Svenska riksdagsgruppens anförande i debatten om regeringens plan för de offentliga finanserna 2017–2020.

– Jag efterlyser tydligare visioner av regeringen om hur vi ska skapa morgondagens ekonomi, som ger det finländska samhället det mervärde det behöver, säger Strand.

Han nämner Vasaregionen som ett positivt undantag. Företagens målmedvetna satsningar på forskning och utveckling har ökat industriarbetsplatserna i regionen och exporten drar.

Vasa centralsjukhus bör ha full jour

- Vasa centralsjukhus erbjuder i dagens läge vård åt cirka 100 000 svenskspråkiga. Att landskapet Österbotten, med sin stora svenskspråkiga befolkning, skulle sakna fullskalig dygnet runt-jour är helt oacceptabelt. Behovet att få vård på sitt modersmål försvinner inte i framtiden. Vi utgår ifrån att regeringen har gjort noggranna språkkonsekvensanalyser och att den inser att de språkliga rättigheterna inte kan tryggas utan fullständig jour vid Vasa centralsjukhus, säger Svenska riksdagsgruppens ordförande Anna-Maja Henriksson.

Pages

Subscribe to RSS - Joakim Strand