Föräldraledigheter

Partisekreterare Fredrik Guseff föräldraledig

– Man ska leva som man lär. För SFP är familjepolitiken viktig och det är värdefullt att på nära håll kunna se barnen växa upp. Jag ser fram emot att följa med då vår 10 månader gamla son lär sig ta sina första steg, säger Guseff.

Under tiden Guseff är ledig fungerar organisationschef Maria Grundström som tillförordnad partisekreterare.

– Inom ett år hålls, med stor sannolikhet, tre val i Finland. Jag ser med stort intresse fram emot att fortsätta med förberedelserna av dessa efter påsk, då jag återvänder, säger Guseff.

Maakuntauudistusta ei haluta, mutta se tulee – perhevapaauudistusta ei saada, vaikka se tarvitaan

− Se on harmillista. Itse tulkitsin viikonlopun julkisuudessa käydyt keskustelut kahden suurimman hallituskumppanin välillä niin, että molemmat näkevät uudistuksen tarpeen. Ja että molemmat olisivat olleet valmiit todellisiin neuvotteluihin, sanoo RKP:n kansanedustaja ja varapuheenjohtaja Anders Adlercreutz.

Nylander: Regeringen tar alltför korta steg

– Det verkar som om regeringen insett behovet av en familjepolitisk reform, men tyvärr anser inte alla regeringspartier att det skulle vara nödvändigt att agera nu, säger riksdagsledamot Mikaela Nylander, medlem i kulturutskottet.

SFP driver en reform där tiden för hemvårdsstödet halveras, föräldraledigheterna reformeras enligt 6+6+6-modellen och barn över tre år får fyra timmar avgiftsfri småbarnspedagogik.

Henriksson peräänkuuluttaa työryhmää uudistamaan perhevapaita

Useimmat puolueet ovat nyt todenneet, että Suomen on uudistettava järjestelmäänsä. Tavoitteena on joustavoittaa perheiden arkea ja parantaa naisten asemaa työmarkkinoilla.

- Olen iloinen, että monet nyt ovat ymmärtäneet sen, mitä RKP on sanonut jo pitkään, että järjestelmää on kehitettävä. Sen sijaan, että istumme paneelista toiseen kertomassa toisillemme korulauseita, meidän tulisi nyt edetä asiassa, Henriksson sanoo.

Perhepoliittinen kokonaisuudistus tarvitaan

RKP haluaa lisää naisia työelämään, madaltaa työn vastaanottamisen kynnystä ja pienentää naisten ja miesten välisiä palkka- ja eläke-eroja. Haluamme myös helpottaa työn ja perhe-elämän yhteensovittamista ja parantaa isien mahdollisuuksia perhevapaisiin. Samalla haluamme, että useampi lapsi osallistuisi varhaiskasvatukseen.
Haluamme turvata kaikille lapsille laadukkaan varhaiskasvatuksen vanhempien taloudellisesta tilanteesta riippumatta.

Miksi uudistustamme tarvitaan?

Skyddshemsplatser och mer flexibilitet för föräldrarna

Nästan varannan kvinna i Finland över 15 år har råkat ut för våld, och de flesta av dem har upplevt våld i sin parrelation. Finland är ett av de Europeiska länder där kvinnor utsätts mest för våld. Det är ett attitydproblem, och att förändra attityder är ofta mycket svårt och kräver kurage och bestämdhet av oss alla att ingripa, också av de som själva besparats våld i sina relationer.

Subscribe to RSS - Föräldraledigheter