Föräldraledigheter

Nylander: Regeringen tar alltför korta steg

– Det verkar som om regeringen insett behovet av en familjepolitisk reform, men tyvärr anser inte alla regeringspartier att det skulle vara nödvändigt att agera nu, säger riksdagsledamot Mikaela Nylander, medlem i kulturutskottet.

SFP driver en reform där tiden för hemvårdsstödet halveras, föräldraledigheterna reformeras enligt 6+6+6-modellen och barn över tre år får fyra timmar avgiftsfri småbarnspedagogik.

Henriksson peräänkuuluttaa työryhmää uudistamaan perhevapaita

Useimmat puolueet ovat nyt todenneet, että Suomen on uudistettava järjestelmäänsä. Tavoitteena on joustavoittaa perheiden arkea ja parantaa naisten asemaa työmarkkinoilla.

- Olen iloinen, että monet nyt ovat ymmärtäneet sen, mitä RKP on sanonut jo pitkään, että järjestelmää on kehitettävä. Sen sijaan, että istumme paneelista toiseen kertomassa toisillemme korulauseita, meidän tulisi nyt edetä asiassa, Henriksson sanoo.

Perhepoliittinen kokonaisuudistus tarvitaan

RKP haluaa lisää naisia työelämään, madaltaa työn vastaanottamisen kynnystä ja pienentää naisten ja miesten välisiä palkka- ja eläke-eroja. Haluamme myös helpottaa työn ja perhe-elämän yhteensovittamista ja parantaa isien mahdollisuuksia perhevapaisiin. Samalla haluamme, että useampi lapsi osallistuisi varhaiskasvatukseen.
Haluamme turvata kaikille lapsille laadukkaan varhaiskasvatuksen vanhempien taloudellisesta tilanteesta riippumatta.

Miksi uudistustamme tarvitaan?

Skyddshemsplatser och mer flexibilitet för föräldrarna

Nästan varannan kvinna i Finland över 15 år har råkat ut för våld, och de flesta av dem har upplevt våld i sin parrelation. Finland är ett av de Europeiska länder där kvinnor utsätts mest för våld. Det är ett attitydproblem, och att förändra attityder är ofta mycket svårt och kräver kurage och bestämdhet av oss alla att ingripa, också av de som själva besparats våld i sina relationer.

Subscribe to RSS - Föräldraledigheter