Mänskliga rättigheter

Fortsatt svår människorättssituation i Turkiet

I januari greps elva medlemmar av Turkiets läkarförbund (TTB), inklusive förbundets ordförande Rasit Tükel, efter att läkarförbundet publicerat en appell beträffande Turkiets militäroperation i Syrien. Medlemmarna frigavs den 5 februari. Riksdagens människorättsnätverk, under ledning av Eva Biaudet, uttrycker sin oro över människorättsläget i Turkiet.

− Den turkiska regeringen hörsammade omvärldens krav på frigivning, men det finns inte anledning att sluta oroa sig för läget i Turkiet, säger Biaudet.

Turvapaikanhakijoista ei saa tulla väliinputoajia

Monia turvapaikanhakijoita ei voi pakottaa palaamaan kotimaahansa maan olosuhteista johtuen. Näillä ihmisillä ei ole oikeutta oleskella enää vastaanottokeskuksessa mutta heillä ei ole muutakaan turvaa.

- Jos turvapaikanhakijaa ei saada vapaaehtoisesti palaamaan kotimaahansa, joutuu hän käytännössä limbotilaan. Meidän kaikkien intressissä on, että nämä ihmiset eivät joudu piileskelemään yhteiskunnassamme. Yhteiskunnan ulkopuolelle jäävä ihminen on helppo uhri ihmiskauppiaille tai rikollisjärjestöille. Sitä meidän ei tule edistää, sanoo Adlercreutz.

Henriksson jätti eriävän mielipiteen Tenojokisopimuksesta

Sopimus heikentää merkittävästi saamelaisten mahdollisuuksia jatkaa kulttuurinsa kehittämistä ja rajoittaa ennen kaikkea saamelaisten mahdollisuuksia perinteiseen kalastukseen Tenojoessa.

- On tärkeää, että Tenojoen lohia suojellaan. Suomen ja Norjan välillä neuvotellun sopimuksen ongelma on, että nimenomaan saamelaisten asemaa suhteessa muuhun väestöön heikennetään kalastusoikeuden rajoitusten myötä, Henriksson sanoo.

Saamelaisten oikeuksia kunnioitettava

- Saamelaiset ovat Euroopan ainoa alkuperäiskansa. On tärkeää, että heidän oikeutensa elää kulttuurissaan turvataan. Siihen kuuluvat muun muassa perinteiset kalastusmenetelmät, Torvalds sanoo.

Kunnioitus vähemmistöjen oikeuksia kohtaan on yksi Euroopan unionin perusarvoista. Torvalds, joka on yksi Euroopan parlamentin vähemmistöasioiden ryhmän kolmesta puheenjohtajasta, painottaa, että meillä on yhteinen vastuu vähemmistöistämme.

Saamelaisten asia on meidän – ILO 169 ratifioitava heti

Tänään tulee kuluneeksi sata vuotta ensimmäisestä Pohjoismaisesta saamelaistapaamisesta. Päivästä tuli saamelaisten kansallispäivä.

- Suomen valtio on vuosikymmeniä loukannut alkuperäiskansan oikeuksia. Olisi tärkeää, että Suomi nyt tänä vuonna, joka on sekä saamelaisten kansallispäivän ja Suomen itsenäisyyden juhlavuosi, vihdoin ryhdistäytyisi ja ratifioisi yleissopimuksen. Sillä tavalla voitaisiin myös vahvistaa saamelaisten luottamusta valtiovaltaan, Henriksson sanoo.

Oikeusvaltioperiaatetta ei saa hukuttaa populismin syövereihin

- Viime aikojen kehitys ympäri maailmaa osoittaa, että mitään mitä vielä vähän aikaa sitten ehkä pidimme itsestäänselvyytenä, ei enää voi pitää täysin varmana. On kuitenkin entistä tärkeämpää, että emme luovu omista perusarvoistamme ja periaatteistamme. Meidän on pidettävä kiinni demokratiasta, oikeusvaltiosta ja ihmisoikeuksista, sanoo Henriksson.

Hallitus kohtelee turvapaikanhakijoita kuin rikollisia

Niiden turvapaikanhakijoiden, joiden turvapaikkahakemus on hylätty, täytyy tulevaisuudessa ilmoittautua vastaanottokeskuksissa 1–4 kertaa päivässä. 15 vuotta täyttäneille ja vailla huoltajaa oleville lapsille tulee vielä kovempia vaatimuksia. Hallituksen esityksessä lapset eivät saa poistua vastaanottokeskuksen alueelta ilman painavaa henkilökohtaista syytä.

Biaudet ny ordförande för Kvinnoorganisationernas Centralförbund.

Valet stod mellan Biaudet, Centerpartiets kvinnoförbunds Anne Berner samt Samlingspartiets kvinnoförbunds Sofia Vikman.

Kvinnoorganisationernas Centralförbund är ett samlingsorgan för 57 olika kvinnoorganisationer. De olika organisationerna har sammanlagt 400 000 medlemmar i Finland. Centralförbundets syfte är att arbeta för kvinnans ställning i samhället, jämställdhet samt för att främja flickors och kvinnors mänskliga rättigheter.

 

Subscribe to RSS - Mänskliga rättigheter