Anna Jungner-Nordgren

Vahvistakaa naisten oikeusturvaa

RKP:n puheenjohtaja, kansanedustaja Anna-Maja Henriksson on tänään jättänyt lakialoitteen, jossa ehdotetaan sukupuolen lisäämistä rangaistuksen koventamisperusteisiin.

- Jo tällä hetkellä esimerkiksi etninen tausta ja uskonto ovat motiivina rangaistuksen koventamisperusteisiin lainsäädännössä. Jotta voisimme taistella vihaa vastaan tasa-arvoisemmalla tavalla niin sukupuoli pitäisi lisätä lainsäädännön koventamisperusteisiin, Henriksson sanoo.

Anna Jungner-Nordgren ny ordförande för Svenska Kvinnoförbundet

Svenska Kvinnoförbundets årsmöte inledde söndagen med val av presidium för verksamhetsåret 2015-2016. Kvinnoförbundets årsmöte valde Anna Jungner-Nordgren från Helsingfors till ny förbundsordförande efter avgående ordförande Carola Sundqvist.

- Det är med en enorm stolthet, glädje och iver som jag tar över ordförandeklubban efter Carola Sundqvist. Svenska Kvinnoförbundet behövs. Det är vi som ska påminna, påpeka och lyfta upp alla de jämställdhetsfrågor som måste granskas och ändras, sade Jungner-Nordgren.

Pages

Subscribe to RSS - Anna Jungner-Nordgren