Österbotten

Ministern lovar inget nytt om vargen

Nu svarar jord- och skogsbruksminister Jari Leppä. Hur farlig vargen är för människan bedöms alltid från fall till fall, säger han.

Leppä konstaterar att vargförordningen tillåter jakt på högst 53 vargar under jaktåret 2017-2018. Ministeriet anser att kvoten på 53 vargar erbjuder Finlands viltcentral tillräckliga möjligheter att hantera frågan. Förutom att Finlands viltcentral kan bevilja undantagstillstånd har polisen möjlighet att fatta beslut om att fördriva eller avlägsna vargar som orsakar hot, heter det i ministeriets svar.

VASA | Vasa centralsjukhus förbereds för landskapsreformen

Nya hus uppförs på Vasa centralsjukhus område. Just nu färdigställs den nya apoteksbyggnaden (U-byggnaden) och planerna för en nybyggnation kallad Österbottens SOTE-hus har påbörjats. I huset kommer att finnas tjänster för hela landskapet. Den planerade, nya sjukhusbyggnaden ska inhysa både primärvårds- och specialsjukvårdsfunktioner. Även en undervisningshälsostation kommer att finnas här. Planen är att anhållan om undantagslov ska lämnas in på vårvintern 2017. SOTE-huset ska stå klart år 2021.

Nylund ja Henriksson vaativat lisärahoitusta liikennehankkeille

- Paras tapa, jolla valtio voi vahvistaa maan taloudellista kehitystä on vahvistaa toimivaa infrastruktuuria. Tässä Pohjanmaa on vahvoine vientiyrityksineen avainasemassa. Seudun yrittäjille on elintärkeää, että meillä on toimiva logistiikka, jota hyödyntämällä asiakkaat ja tuotteet voivat liikkua jouhevasti ja kustannustehokkaasti. Siksi on tärkeää parantaa niin sanottua lentokenttätietä, sanoo Nylund.

Pages

Subscribe to RSS - Österbotten