Österbotten

VASA | Vasa centralsjukhus förbereds för landskapsreformen

Nya hus uppförs på Vasa centralsjukhus område. Just nu färdigställs den nya apoteksbyggnaden (U-byggnaden) och planerna för en nybyggnation kallad Österbottens SOTE-hus har påbörjats. I huset kommer att finnas tjänster för hela landskapet. Den planerade, nya sjukhusbyggnaden ska inhysa både primärvårds- och specialsjukvårdsfunktioner. Även en undervisningshälsostation kommer att finnas här. Planen är att anhållan om undantagslov ska lämnas in på vårvintern 2017. SOTE-huset ska stå klart år 2021.

Nylund ja Henriksson vaativat lisärahoitusta liikennehankkeille

- Paras tapa, jolla valtio voi vahvistaa maan taloudellista kehitystä on vahvistaa toimivaa infrastruktuuria. Tässä Pohjanmaa on vahvoine vientiyrityksineen avainasemassa. Seudun yrittäjille on elintärkeää, että meillä on toimiva logistiikka, jota hyödyntämällä asiakkaat ja tuotteet voivat liikkua jouhevasti ja kustannustehokkaasti. Siksi on tärkeää parantaa niin sanottua lentokenttätietä, sanoo Nylund.

Pages

Subscribe to RSS - Österbotten