Mats Nylund

Nylund: Hallitukselta jää paljon rakenteellisia ongelmia ratkaisematta

Ruotsalaisen eduskuntaryhmän edustajan Mats Nylundin mielestä monia tarvittavia yhteiskuntauudistuksia jää tällä vaalikaudella tekemättä. Nämä ongelmat putoavat seuraavan hallituksen syliin. Nylund piti maanantaina eduskunnassa ryhmäpuheenvuoron julkisen talouden suunnitelmasta.

− Suurin ongelma on tekemättä jäänyt perhevapaauudistus. Paras viesti lapsiperheille on perhevapaauudistus, jossa äidit ja isät ovat mukana tasa-arvoisin perustein. Tämä on myös kannustin nuorille ihmisille perheen perustamiseen, Nylund sanoi.

En livskraftig landsbygd ligger i hela Finlands intresse

På onsdagen förde riksdagen en aktualitetsdebatt om Finlands regionutveckling, stads- och landsbygdspolitik samt landskapens möjligheter.

– En diskussion om Finlands landsbygdspolitik är välbehövlig. Det går bättre än på länge för Finlands ekonomi och även om stadsregionerna fortsättningsvis är tillväxtcentrum, sker en betydande del av tillväxten på landsbygden. Till exempel inom skogsindustrin har massiva nya investeringar gjorts, som fabriken i Äänekoski, lyfter riksdagsledamot Mats Nylund fram.

Satovahingot vaativat poikkeuksellisia toimenpiteitä

Kansanedustaja Mats Nylund ja europarlamentaarikko Nils Torvalds ovat tilanteesta huolissaan ja vaativat hallitukselta poikkeuksellisia toimenpiteitä parantaakseen maatilojen taloudellista ahdinkoa.

- Maanviljelijät kamppailevat kannattavuutensa kanssa monen taloudellisesti vaikean vuoden jälkeen. Osa pelloista jäänee vaikean syksyn takia puimatta, ja hallituksen tulisikin olla valmiudessa toimia nopeasti ja järeästi, sanoo Nylund.

EU:n maatalousministerit kokoontuvat ministerineuvoston kokoukseen Luxembourgissa ensi maanantaina.

Ennakkoäänten ehdittävä perille ajoissa!

Saapumatta jääneen tai myöhästyneen postin tapaukset vaikuttavat lisääntyneen. Lähestyvien kunnallisvaalien alla Nylund painottaa, että myöhästelevä posti myös vaikuttaa demokraattiseen oikeuteen äänestää.

- Ennakkoon äänestävien suomalaisten on voitava luottaa siihen, että postilla kulkevat äänet ehtivät perille ajoissa. Meidän on aina voitava luottaa siihen, että posti tulee ajoissa perille – myös lähetysten määrän ollessa suuri. Erityisesti nyt kunnallisvaaleja ajatellen, Nylund sanoo.

Teitä hoidetaan huonosti

Kysymyksessään he tiedustelevat mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä turvatakseen kunnossapidon laatuvaatimukset sekä vähentää haittavaikutuksia, joita kelirikko aiheuttaa.

Tieverkon ylläpito kuuluu yhteiskunnan perustehtäviin. Teiden ylläpito on tänä talvena ollut haastavaa. Puutteelliset resurssit ja muuttuvat kelit ovat huonontaneet tienpäällysteitä, aiheuttaen esimerkiksi syviä uria. Tämä aiheuttaa autoilijoille vaaratilanteita, jotka pahimmillaan voivat johtaa ulosajoihin ja törmäyksiin.

Tenojokisopimus heikentää saamelaisten oikeuksia

Sopimus heikentää merkittävästi saamelaisten mahdollisuuksia jatkaa kulttuurinsa kehittämistä ja rajoittaa ennen kaikkea saamelaisten mahdollisuuksia perinteiseen kalastukseen Tenojoessa.

- Kun nyt katsoo maa- ja metsätalousvaliokunnan esitystä on ilmeistä, että perustuslakivaliokunnan hiljattain antama kriittinen lausunto on kaikunut kuuroille korville, Henriksson sanoo.

Nylund: Ruotsin kieli jää vaille tukea vaikeana aikana

- Hallituksella on selvä agenda hyökätä ruotsin kielen asemaa vastaan. Sen lisäksi, että Vaasan keskussairaala jää ilman laajaa päivystystä, ovat hallituspuolueet valtiovarainvaliokunnassa jättäneet Folktingetin ilman lisärahoitusta aikana, jolloin ruotsin kielen oikeudet tarvitsevat edunvalvontaa enemmän kuin koskaan. Sen sijaan Suomalaisuuden liiton kielikiihottajat saavat 100 000 euroa ja hallitus panostaa 250 000 euroa kertoakseen mahdollisille pakolaisille siitä, kuinka Suomeen ei kannata muuttaa, sanoo Nylund.

Pages

Subscribe to RSS - Mats Nylund