Tasa-arvo

Hyvä, että häirintä- ja ahdistelutapaukset nostetaan esille

RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson seuraa surumielisenä niitä esille tulleita kertomuksia seksuaalisesta häirinnästä ja ahdistelusta, jota suomenruotsalaiset tytöt ja naiset ovat joutuneet kohtaamaan ja nyt nostavat esille. Asia tuli esille suomenruotsalaisten naisten aloitteesta #dammenbrister (pato murtuu), joka tuli julkisuuteen keskiviikkona.

− Mielestäni on hyvä, että tämä tulee esille. On selvästi olemassa patoutunut tarve kertoa näistä traumaattisista tapahtumista, joista monet ovat kärsineet, Henriksson sanoo.

Tasa-arvoa edistettävä paikallisesti!

RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson kysyy, miten kuntien työ esimerkiksi naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi paranee siirtämällä sosiaalihuolto maakuntiin.

- Naisiin kohdistuvan väkivallan ennaltaehkäisyä on tehtävä monitasoisesti. Kaikkien kuntien on nyt luotava ohjelmat naisiin kohdistuvan väkivallan ennaltaehkäisemiseksi. Niin ennaltaehkäisevää työtä, perhetyötä kuin yhteistyötä päivähoidon ja koulujen välillä tarvitaan, jotta tämä onnistuisi, Henriksson sanoo.

Vähiten haluavan ei tule määritellä perhepolitiikkaa

Nylander on huolissaan siitä, että istuva hallitus ei tule uudistamaan perhevapaita siten, että se turvaisi tasa-arvoa, parantaisi naisten asemaa työmarkkinoilla, korottaisi työllisyysastetta ja kannustaisi isiä hyödyntämään perhevapaita.

- Toivon, ettei perussuomalainen tasa-arvonäkemys ohjaa hallituksen perhepoliittista linjaa. Erityisesti kokoomuksen ministerit ovat sanoneet kannattavansa tasa-arvoisempaa mallia, vaikka se ei tunnu saavan kannatusta hallituskumppaneiden parissa, Nylander sanoo.

Perhepoliittinen kokonaisuudistus tarvitaan

RKP haluaa lisää naisia työelämään, madaltaa työn vastaanottamisen kynnystä ja pienentää naisten ja miesten välisiä palkka- ja eläke-eroja. Haluamme myös helpottaa työn ja perhe-elämän yhteensovittamista ja parantaa isien mahdollisuuksia perhevapaisiin. Samalla haluamme, että useampi lapsi osallistuisi varhaiskasvatukseen.
Haluamme turvata kaikille lapsille laadukkaan varhaiskasvatuksen vanhempien taloudellisesta tilanteesta riippumatta.

Miksi uudistustamme tarvitaan?

Oikeudenmukaisuutta omaishoitajille

– Omaishoitajat tekevät uskomattoman tärkeää työtä yhteiskunnassa hoitaessaan läheisiään, jotka eivät muuten pärjäisi arjessa. Omaishoitajana toimii usein toinen puolisoista, joka hoitaa huonommassa kunnossa olevaa puolisoaan. Valitettavasti omaishoitajien korvausten kriteerit vaihtelevat merkittävästi kuntien välillä. Tämä ei ole reilua, Henriksson sanoo.

Hallitus on hiljattain esittänyt, että omaishoitajien vapaiden vuorokausien määrää lisättäisiin. Myös vapaapäivien pitämisen mahdollisuutta joustavoitettaisiin.

Rehn-Kivi eduskuntavaaliehdokkaaksi

Rehn-Kivi on toiminut pitkään Kauniaisten kaupunginvaltuuston ja -hallituksen jäsenenä. Vuoden 2011 eduskuntavaaleissa hän ylsi 3329 äänellä ensimmäisen varaedustajan paikalle.

Rehn-Kivi ajaa aktiivisesti kestävän kehityksen ympäristöratkaisuja ja tasa-arvokysymyksiä.
— Biotalous on jo tätä päivää. Ydinvoiman sijasta uusiutuvan energian tuotantoa ja käyttöä on Suomessa edelleen lisättävä. Tässä voimme näyttää esimerkkiä muulle Euroopalle. Myös tasa-arvokysymysten edistämiseen tarvitaan uudessa eduskunnassa tuoreita voimia.

Tasa-arvoinen EU?

EU-vaaliehdokkaat Silja Borgarsdóttir Sandelin, Alina Böling ja Christina Gestrin haluavat kansainvälisenä naistenpäivänä tuoda esille tarpeen keskustella Euroopan unionin tasa-arvoisuudesta.

European Institute for Gender Equalityin vuoden 2013 raportti paljastaa, että Euroopassa suurin tasa-arvokuilu on nähtävissä vallan jaossa. Tämä näkyy myös lähestyvässä EU-vaalissa. Murskaava enemmistö ns. kärkiehdokkaista, jotka edustavat eri Eurooppalaisia puolueita, on miehiä. Tämä koskee myös Euroopan parlamentin ALDE-ryhmää, johon RKP kuuluu.

Subscribe to RSS - Tasa-arvo