Christina Gestrin

Nylander ny ordförande för Nylands fiskarförbund

Nylander efterträder riksdagsledamot Christina Gestrin, som inte ställde upp för omval.

- De flesta finländare äter gärna inhemsk fisk. För att detta ska lyckas måste vi stärka yrkesfiskarnas förutsättningar att utöva sitt yrke. Det krävs en ständig intressebevakning för att också yrkesfiskarnas intressen ska beaktas vid beslutsfattandet, säger Nylander.

Nylander fungerar också som ordförande för nationella skärgårdsdelegationen och påtalar att uppdragen på ett ypperligt sätt stöder varandra.

Globalt ansvar ska synas i allt vi gör

Utnämningen baseras på riksdagsledamöternas aktivitet i dessa frågor, i form av spörsmål, tal, förslag och deltagande. Utnämningen görs av Globbarit / Kepa r.f. årligen.

- Vi lever i en globaliserad värld och vårt ansvar som politiker bör följa den realiteten, påpekade Gestrin.

- Riksdagsledamoten är en samhällspåverkare och opinionsbildare. Genom att lyfta fram globala utvecklingsfrågor i riksdagsarbetet, t.ex. i talturer, i skriftliga och muntliga frågor och förslag, så kan riksdagsledamoten se till att dessa ärenden finns med på den politiska agendan, säger Gestrin.

Klimatpolitiken mer än en miljöfråga

– Dag för dag blir det allt klarare att klimatförändringen måste få en större betydelse i den säkerhets- och utrikespolitiska kontexten, både nationellt och internationellt. Människorna i de fattigaste länderna i världen drabbas hårdast av klimatförändringen, särskilt svårt utsatta är kvinnor och barn i u-länderna.

Enligt Gestrin kommer en galopperande klimatförändring bli mer kostsam än vi nu inser för alla länder.

Svenskan ska beaktas bättre vid integration

Möjligheterna för invandrare att integreras på svenska ska förbättras. Det lovar arbetsminister Lauri Ihalainen (SDP) i ett svar på ett skriftligt spörsmål som Christina Gestrin (SFP) ställt i riksdagen. Gestrin ställde frågan vad regeringen kommer att göra för att se till att invandrare får integreras på svenska. Det har framkommit fall där myndigheterna inte har beviljat integrationsstöd till invandare som vill ha svenskspråkig integrationsutbildning, fastän de har laglig rätt till det.

Gestrin lopettaa eduskunnassa

"Viidentoista vuoden ja liki neljän eduskuntakauden jälkeen tuntuu oikealta ratkaisulta hakeutua uusiin haasteisiin." "Eduskuntatyö on ollut mielekästä ja mielenkiintoista ja se on antanut minulle mahdollisuuden vaikuttaa sekä paikallisella että kansainvälisellä tasolla. Toiveenani on että pystyn tulevissa työtehtävissä hyödyntämään sitä laajaa osaamista ja kokemusta yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta, mitä eduskuntatyö on minulle antanut. Haluan myös jatkossa edistää pohjoismaista yhteistyötä, Itämeren maiden yhteistyötä sekä vihreää ja sinistä kasvua"

Itämeri, EU ja Venäjä

 - Rehevöityminen on Itämeren vakavin ympäristöongelma. Rehevöitymisen vaikutukset, kuten kuollut merenpohja ja leväkukinta, ovat lisäntyneet, vaikka päästöt ovat vähentyneet sitten 1980-luvun. Kuormitus johtuu siitä, että fosforia vapautuu pohjasedimenteistä kun merenpohjasta tulee hapeton. Merenpohja sitoo hyvin hitaasti uutta happea, ja siksi tarvitsemme tutkimusta ja uusia keinoja miten merenpohjaan voidaan sitoa happea nopeammin. Itämeren kaikki päästöt on myös saatava vähenemään, sanoo Christina Gestrin.

Pages

Subscribe to RSS - Christina Gestrin