SFP: Sätt människan i fokus

10.02.2017

De beslut som påverkar invånarnas vardag fattas i kommunen.

– SFP värdesätter därför den lokala demokratin och invånarnas möjlighet till delaktighet högt. SFP:s devis "Nära Dig" passar därför som hand i handske för det kommande kommunalvalet, säger Henriksson.

- Vi vill att människan och kommuninvånarna ska vara i fokus, inte administrationen och maktpolitiken. Vare sig det gäller socialvård, äldreomsorg, dagvård och skola eller kommunens ekonomi står SFP för att kommuninvånarna själva ska få bestämma. Regeringens centraliseringspolitik gällande landskaps- och vårdreformen riskerar att sätta det demokratiska inflytandet, i den form vi varit vana vid, på undantag. Bland annat därför borde socialvården och äldreomsorgen bli kvar i kommunerna, säger Henriksson.

SFP har i dagsläget kring 1 000 kandidater, vilket är klart mer än man hade vid samma tidpunkt i förra kommunalvalet.

Partisekreterare Fredrik Guseff menar att det ändå ännu ryms kandidater på listan i de flesta kommuner och städer.

Läs valprogrammet här

Kirjoittaja: