Årets aktivaste lokalavdelning

Anmäl din lokalavdelning nu!

Den traditionella tävlingen om "Årets aktivaste SFP-lokalavdelning"

• Är du medlem i partiets aktivaste lokalavdelning?
• Vad har din lokalavdelning haft för rolig verksamhet under verksamhetsåret?
• Har din lokalavdelning fått många nya medlemmar?
• Vilken nytänkande verksamhet med framåtanda har din lokalavdelning haft?

Vinnaren kommer att krönas på årets partidag i Hangö den 17–18 maj 2014 och tilldelas en penningsumma, ära och diplom.

Anmäl din lokalavdelning till tävlingen till maria.grundstrom@sfp.fi, Maria Grundström, Svenska folkpartiet, PB 430, 00101 Helsingfors.

Sista anmälningsdagen är 2.5.2014.

Skriv en fritt formulerad ansökan med goda motiveringar varför just din lokalavdelning är den aktivaste i hela partiet samt bifoga verksamhetsberättelsen till ansökan. Juryn för tävlingen är partiets organisationsutskott. Tävlingen är öppen för alla medlemsföreningar i Svenska folkpartiet i Finland r.p.

Author: