Yhteispohjoismainen sähköinen henkilöllisyys ottaa askeleen eteenpäin

01.11.2017

Pohjoismainen neuvosto haluaa pohjoismaiden hallitusten edistävän yhteistä henkilövarmennetta tai sähköistä henkilöllisyyttä.

Väestörekisteriviranomaiset eri pohjoismaassa voisivat hyväksyä toistensa sähköiset henkilöllisyydet.

Mietinnössä Pohjoismainen neuvosto suosittelee jäsenmaiden hallitusten toistensa kansalaisvarmenteensa hyväksymistä.

Sen lisäksi haluttiin, että Pohjoismaiden ministerineuvosto alkaisi selvittää pankkien ja elinkeinoelämän kanssa, millä tavalla henkilötunnuksia ja henkilövarmennetta voitaisiin käyttää toisessa pohjoismaassa.

– Muuttaminen toiseen pohjoismaahan voi olla hankalaa, tämän myötä se helpottuu. On esimerkiksi ollut vaikea saada henkilöllisyystodistusta toisesta maasta. Tämä on konkreettinen parannus, joka helpottaa pohjoismaiden ihmisten arkea, Henriksson toteaa.

Poliittinen aloite asiassa tehtiin RKP:n toimesta Pohjoismaisen neuvoston Keskustaryhmässä.

– Alkuperäinen ajatus oli pohjoismainen kansalaisuus, mutta tämä on askel oikeaan suuntaan, Henriksson toteaa.

Hän on tyytyväinen siihen, että RKP:n idea on mennyt eteenpäin.

– Poliitikkojen tehtävä on viedä tätä eteenpäin, Henriksson sanoo ja viittaa Pohjoismaisen ministerineuvoston analyysiin, jonka mukaan 90 prosenttia jäsenmaiden väestöstä pitää pohjoismaista yhteystyötä tärkeänä tai erittäin tärkeänä.

Kirjoittaja: