SFP-RKP | 20.04.2018
Palveluiden saatavuuden turvaaminen koko Uudellamaalla on tehtävä, joka vaatii paljon työtä seuraavalla kaudella. Ruotsinkieliset palvelut ovat heikentyneet tällä eduskuntakaudella, tämä kehitys ei voi jatkua.
SFP-RKP | 20.04.2018
Politiikassa menestyminen ja tulosten saavuttaminen edellyttävät osaamista monissa eri asiakysymyksissä, mutta myös yhteistyökykyä yli puoluerajojen.
SFP-RKP | 19.04.2018
RKP:n varapuheenjohtaja Anders Adlercreutz tähtää toiselle eduskuntakaudelle.
SFP-RKP | 18.04.2018
Ongelmana on siinä, että ympäristö kärsii pakotteiden takia tavalla, jota ei voitu ennustaa, Henriksson sanoo.
SFP-RKP | 17.04.2018
On ilahduttavaa, että aktiivimalliin halutaan tehdä parannuksia, joita edellytimme jo käsittelyvaiheessa, mutta suuret tärkeät uudistukset ovat edelleen jääneet tekemättä.
SFP-RKP | 17.04.2018
Hyvin harva uskoo, että sote-uudistus oikeasti johtaa kustannussäästöihin. Päinvastoin suuri osa siitä, mitä asiantuntijat ovat esittäneet julkisesti, osoittaa, että kustannukset tulevat nousemaan.
SFP-RKP | 17.04.2018
Hallituksen into purkaa normeja vaarantaa Itämeren eteen tehdyn työn.
SFP-RKP | 14.04.2018
Antakaa Pohjanmaalle oma lääkärihelikopteri, Vaasan keskussairaalalle laaja päivystys ja Pietarsaaren sairaalalle päiväkirurgia.
SFP-RKP | 14.04.2018
Paine toimeenpanna käännytyksiä on johtanut siihen, että sekä Maahanmuuttoviraston että poliisin toiminnassa on ollut oikeusturvan näkökulmasta huolestuttavia piirteitä, Anders Adlercreutz sanoo.
SFP-RKP | 12.04.2018
Anders Adlercreutz on jättänyt kirjallisen kysymyksen kuntien riskistä joutua kriisikunnan arviointimenettelyyn huonokuntoisten kiinteistöjen purkamisen myötä.

Pages