SFP-RKP | 21.09.2017
Maakuntauudistus ja siihen liittyvä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on vielä täysin auki ja tämä luo epätietoisuutta kunnissa. Kunnat eivät voi suunnitella taloutta pitkällä tähtäimellä ja monet investoinnit jäävät tekemättä.
SFP-RKP | 20.09.2017
Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto esitteli eilen ehdotuksensa leikata yritystukia yli 800 miljoonalla eurolla. Näiden joukossa on merenkulun tuet, jotka Aallon mukaan lähinnä tukee ”viinarallia”.
SFP-RKP | 19.09.2017
Ruotsalaisen eduskuntaryhmän kansanedustajien Joakim Strandin ja Mats Löfströmin mukaan hallituksen alkoholiuudistuksessa tulisi keskittyä yhä kunnianhimoisemmin pienpanimoiden toimintaedellytysten parantamiseen.
SFP-RKP | 19.09.2017
Euroopan parlamentti päätti viime viikolla kuinka esimerkiksi Pohjanmeren kalastuskiintiöiden suuruuksista, sekä muista elinvoimaisen kalakannan turvaamiseen tarvittavista toimenpiteistä.
SFP-RKP | 14.09.2017
Europarlamentti äänesti eilen niin kutsutussa metsäasiassa. Alkuperäinen esitys olisi ollut erittäin ongelmallinen Suomen metsätaloudelle ja meidän kilpailukyvyllemme.
SFP-RKP | 13.09.2017
Puhe on kokonaisuudessaan molemmilla kielillä.
SFP-RKP | 13.09.2017
– Ahvenanmaa tarjoaa Suomelle ainutlaatuisen mahdollisuuden perustaa testiympäristö merkittävälle tekniselle energia-alustalle uusiutuvan energian alalla, Ahvenanmaan kansanedustaja Mats Löfström sanoo.
SFP-RKP | 13.09.2017
Metsän rooli EU:n ilmastopolitiikassa on puhuttanut viime viikkoina. Erityisesti maankäytöstä johtuvat hiilidioksidin päästöt ja talteenotto, lyhennettynä LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry) ovat olleet esillä.
SFP-RKP | 13.09.2017
Perustuslakivaliokunta tyrmäsi kesäkuussa hallituksen esittämän valinnanvapausmallin. RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson painottaa, että uuden esityksen valmistelussa tulee ottaa huomioon perustuslakivaliokunnan asettamat reunaehdot.
SFP-RKP | 09.09.2017
Millä logiikalla hallitus valmistelee yritystukien uudistusta parlamentaarisesti, mutta perhevapaiden uudistusta hallituksen sisällä?

Pages