SFP-RKP | 26.05.2018
Tunnen henkilökohtaisesti suurta vastuuta vastata tuleviin haasteisiin. Tunnustan, että olisi suuri vahinko jättää kesken EU:n piirissä jo aloittamamme yhteistyö näiden ongelmien ratkaisemiseksi.
SFP-RKP | 26.05.2018
RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson esitti tänään RKP:n puoluekokouksessa pitämässään linjapuheessaan, että Suomesta tulee tulla maailman lapsiystävällisin maa.
SFP-RKP | 25.05.2018
Tarvitsemme ulkoisen, riippumattoman selvityksen Maahanmuuttoviraston toiminnasta ja prosesseista.
SFP-RKP | 19.05.2018
Kaikkien potilaiden pitää saada oikeudenmukainen kohtelu. Se ei ole potilaan syy, jos hoitoketjun alussa on ollut puutteita.
SFP-RKP | 18.05.2018
Päiväkoti- tai koulurakennus – tai muu kiinteistö – voi saada kosteus- ja homeongelmia niin taloudellisesti paremmin kuin huonommin pärjäävissä kunnissa.
SFP-RKP | 17.05.2018
Asiantuntijoiden kritiikki oli niin tiukkaa, ettei sitä voitu sisällyttää lausuntoon kerta kaikkiaan sen takia, ettei olisi ollut uskottavaa suositella esityksen hyväksymistä kritiikin perusteella.
SFP-RKP | 16.05.2018
Ehdotettu malli, jossa neuvolapalvelut voitaisiin siirtää valinnanvapauden piiriin vaarantaisi nykyisen hyvin toimivan järjestelmän.
SFP-RKP | 15.05.2018
Luodaan maahamme kolmas hallintoporras, maakuntahallinnon taso, joka ei ole omiaan parantamaan integraatiota, helpottamaan asiointia, vähentämään byrokratiaa tai säästämään kustannuksia.
SFP-RKP | 12.05.2018
RKP:n puheenjohtaja, kansanedustaja Anna-Maja Henrikssonin mielestä on ensiarvoisen tärkeää, että suomalaisten opiskelijoiden korkeakoulutus on jatkossakin maksutonta.

Pages