SFP-RKP | 18.06.2018
Stefan Wallin ja Mats Löfström puuttuvat epäkohtaan: Tarvitsemme vähemmän byrokratiaa, ei uusia esteitä pienyrittäjille haja-asutusalueella ja saaristossa.
SFP-RKP | 14.06.2018
Olen iloinen siitä, että sisäministeri Mykkänen tarttui näihin ongelmiin. Raportti nostaa esille niitä asioita, joihin ihmisoikeusjärjestöt, asiantuntijat ja me RKP:ssä olemme kiinnittäneet huomiota.
SFP-RKP | 14.06.2018
Anna-Maja Henrikssonin mielestä perhevapaauudistuksen lisäksi tarvitaan myös kotihoidon tuen ja varhaiskasvatuksen uudistus.
SFP-RKP | 14.06.2018
Jo tänä päivänä Suomen matkailu työllistää jopa 140 000 työntekijää ja seitsemän vuoden sisällä ennustetaan alalle syntyvän vielä 30 000 lisää työpaikkaa. Kilpailu matkailijoista on kova.
SFP-RKP | 07.06.2018
Tämänlaisessa uudessa tilanteessa, jossa muutos on tapahtunut nopeasti, on äärimmäisen tärkeää, että kansalaiset ja viranomaiset tekevät yhteistyötä ja että väestön huoli otetaan vakavasti.
SFP-RKP | 01.06.2018
Perustuslakivaliokunta on antanut lausuntonsa sote-esityksestä. Hallituksen valinnanvapauslakiesitys sisältää edelleen vakavia perustuslaillisia ongelmia. Siinä on noin 20 perustuslain kannalta ongelmallista kohtaa.
SFP-RKP | 01.06.2018
On ongelmallista, ettei löydy tarpeeksi päteviä opinto-ohjaajia, varsinkin ruotsinkielisillä alueilla. Koulutettujen opinto-ohjaajien tarve pitää ottaa vakavissaan.
SFP-RKP | 31.05.2018
Olen erittäin iloinen siitä, että työmme työllisyyden parantamiseksi ja yrittäjien toimintaedellytysten hyväksi huomioidaan ja saavat tunnustuksen.
SFP-RKP | 29.05.2018
Tämä on voitto liikenneturvallisuudelle, elinkeinoelämälle ja koko Pietarsaaren seudulle
SFP-RKP | 29.05.2018
On olemassa selkeä markkinarako kestävämmistä materiaaleista tehdyille tuotteille sekä innovaatioille, jotka edesauttaisivat meriemme pitämistä puhtaana muovista, sanoo RKP:n varapuheenjohtaja Silja Borgarsdóttir Sandelin.

Pages