SFP-RKP | 29.05.2018
On olemassa selkeä markkinarako kestävämmistä materiaaleista tehdyille tuotteille sekä innovaatioille, jotka edesauttaisivat meriemme pitämistä puhtaana muovista, sanoo RKP:n varapuheenjohtaja Silja Borgarsdóttir Sandelin.
SFP-RKP | 29.05.2018
Jos prosessille annetaan sen tarvitsema aika, jos kritiikki otetaan tosissaan ja keskitytään ongelmien korjaamiseen, niin silloin myös uudistuksen mahdollisuudet selvitä hallitusvaihdoksen yli paranevat huomattavasti.
SFP-RKP | 28.05.2018
Puoluevaltuuston on mietittävä mitä haluamme saavuttaa vuonna 2040.
SFP-RKP | 26.05.2018
Tunnen henkilökohtaisesti suurta vastuuta vastata tuleviin haasteisiin. Tunnustan, että olisi suuri vahinko jättää kesken EU:n piirissä jo aloittamamme yhteistyö näiden ongelmien ratkaisemiseksi.
SFP-RKP | 26.05.2018
RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson esitti tänään RKP:n puoluekokouksessa pitämässään linjapuheessaan, että Suomesta tulee tulla maailman lapsiystävällisin maa.
SFP-RKP | 25.05.2018
Tarvitsemme ulkoisen, riippumattoman selvityksen Maahanmuuttoviraston toiminnasta ja prosesseista.
SFP-RKP | 19.05.2018
Kaikkien potilaiden pitää saada oikeudenmukainen kohtelu. Se ei ole potilaan syy, jos hoitoketjun alussa on ollut puutteita.
SFP-RKP | 18.05.2018
Päiväkoti- tai koulurakennus – tai muu kiinteistö – voi saada kosteus- ja homeongelmia niin taloudellisesti paremmin kuin huonommin pärjäävissä kunnissa.

Pages