Man 19.03.2018 | 18:00

På mötet talar ordföranden för SFP stadsfullmäktigegrupp, Björn Månsson, om svenskan i social- och hälsovårdsreformen.  

Su 25.03.2018 | 18:00

Lokalavdelningen i Korsholm håller sitt årsmöte 25.3.2018 kl. 18.00 på Uf Hoppet i Helsingby

Su 25.03.2018 | 18:00

SFP i Oravais håller sitt årsmöte 25.3.2018 kl.18.00 vid kafferummet i Oravais hälsovårdscentral.

Pages

Tapahtumakalenteri

Maaliskuu 2018