Man 19.03.2018 | 18:00

På mötet talar ordföranden för SFP stadsfullmäktigegrupp, Björn Månsson, om svenskan i social- och hälsovårdsreformen.  

To 22.03.2018 | 18:00

SFP i Åbo håller sitt vårmöte 22.3 kl.18.00

To 22.03.2018 | 18:00

Välkommen på nordisk kväll

Pages

Tapahtumakalenteri

Maaliskuu 2018