SFP-RKP

Berndt-Johan Lindström utnämnd till medarbetare i Bryssel

Europaparlamentariker Astrid Thors nya medarbetare i Bryssel heter Berndt-Johan Lindström. Lindström är politices magister från Åbo Akademi, 29 år gammal och hemma från Karis. Han övergår till posten som medarbetare från tjänsten som högskolepolitisk sekreterare vid Åbo Akademis Studentkår. Lindström kommer att följa med arbetet i europaparlamentets industriutskott, där forskningsfrågor nu är särskilt aktuella, samt utskottet för humangenetik i vilket Thors koordinerar den liberala gruppens arbete.

16.000 namn för djuren överlämnas idag till kommissionär Byrne i Strasbourg

Namnlistorna som samlats av finlandssvenska djurvänner i Västra Nyland, på Kimitoön och på annat håll i Svenskfinland överräcks idag av Astrid Thors till kommissionär David Byrne på hans tjänsterum i Strasbourg.

Den snabba och starka uppslutningen bakom Karin Svahnströms, Anneli Finnbergs och Stig Österbergs initiativ visar att det finns ett stort engagemang i Finland för bättre djurskydd och för en förändrad lantbrukspolitik.

"Kommittén för sjösäkerhet måste få muskler"

Europaparlamentet behandlar denna vecka kommissionens förslag om att inrätta en enda sjösäkerhetskommitté för att ersätta fem befintliga kommittéer. Syftet är att samordna och underlätta ändringar av gemenskapslagstiftningen.

"Det är skäl att stöda kommissionens förslag att slå samman flera kommittéer till en," konstaterar Astrid Thors. Thors stöder också parlamentets uppfattning att det i namnet bör framgå att kommittén skall ansvara för förhindrande av föroreningar.

"Thors stöder aktion för vårfågeljakten"

I Europaparlamentet finns en stark kritik mot EU:s s.k. fågeldirektiv. Genom en politisk deklaration försöker parlamentarikerna påvisa för kommissionen och de andra institutionerna att direktivet i dess nuvarande form inte kan tillämpas på hela EU.

Hur är det möjligt att ha samma jakttider i hela EU; från Spaniens sydligaste delar till nordfinland? Parlamentarikerna efterlyser också respekt för traditionella jaktmetoder i (läs) vårfågeljakten.

Pages

Subscribe to RSS - SFP-RKP