SFP-RKP

Responsdebatt om redogörelsen om barns och ungas väl

Barnen är vår framtid. Många barn lyckas och har enorma möjligheter i kunskapssamhället med öppna gränser till hela världen. Men, alla barn mår inte bra och har inte en lycklig framtid. En gemensam nämnare för barn som misslyckats är ett bristande vuxenstöd. Får ett barn inte uppskattning och upplever tillit redan under de två första levnadsåren kan framtiden vara spolierad. Barndomen är en snabbt passerande livsfas och politiska beslut grundar sig inte tillräckligt ofta på analyser av konsekvenser. Barnen har inte en tillräckligt hög prioritet i den politiska diskussionen.

Gruppanförande om budgeten för år 2003

Budgeten 2003 uppgörs i en ganska osäker ekonomisk tid. Dagligen nås vi av oroväckande signaler om det ekonomiska läget - globalt och nationellt. Varje dag kan man i någon tidning läsa fromma förhoppningar om att nu börjar det ljusna på aktiemarknaden. Lyftet har tillsvidare uteblivit. Positivt är dock att bruttonationalprodukten har ökat kontinuerligt sedan februari. I budgetförslaget ser vi att skatteintäkterna har sjunkit i takt med nedgången på börserna vilket har lett till att regeringen föreslår att staten upptar lån igen.

Inom familjepolitiken innehåller budgeten flera nyheter som tillfredsställer Svenska riksdagsgruppen

I framtiden skall det vara en självklarhet för varje nybliven pappa att bli hemma med sitt barn. Alltför många barn och unga saknar en fadersroll. Pojkar från splittrade hem möter många kvinnor på sin väg genom daghem, lågstadiet, eftis, sedan högstadiet etc. Många pojkar möter sin första manliga "fadersgestalt" i det militära. I det skedet har pojkarna mognat till män. Erfarenheterna från Sverige visar att de pappor som utnyttjat sin pappamånad i allt större utsträckning tar större ansvar för familjen bl.a. genom att stanna ännu längre hemma med barnen efter pappamånadens slut.

Pages

Subscribe to RSS - SFP-RKP