SFP-RKP

RKP haluaa panostaa lapsiperheisiin ja vaatii välittömiä toimia maatalouden tueksi

– Meillä on akuutti tarve perhepoliittiselle kokonaisuudistukselle, jolla on positiivinen vaikutus lapsiperheiden arkeen. Me emme tarvitse tyhjiä sanoja vaan konkreettisia tekoja.

– RKP on monta vuotta korostanut, että perhepolitiikka tulee uudistaa. Tänä päivänä moni muukin puolue puhuu uudistuksen puolesta, mutta toivon, että yhä useampi puolue olisi enemmän edistysmielinen ja uskaltaisi ehdottaa parannuksia vaikka ne vaativat taloudellisia panostuksia alkuvaiheessa.

Unga måste snabbare in i arbetslivet

Riksdagsledamöterna Anders Adlercreutz och Mats Nylund anser att Svensk Ungdoms förslag om att införa en ungdomsreservering i beskattningen är bra.

– Det är bra att sysselsättningsgraden gått upp, men den är fortfarande på en alldeles för otillräcklig nivå. SFP:s mål är en sysselsättningsgrad på minst 75 procent. Då krävs nya verktyg, säger de två SFP-ledamöterna.

Henriksson huolestunut poliisin resursseista

– Esimerkiksi Pohjanmaalla tiedotetaan lisääntyneestä väkivaltarikoksien määrästä, joka entisestään pahentaa tilannetta. Pohjanmaalla on myös ollut vaikeaa löytää rikostutkijoita matalasta palkkatasosta ja suuresta työtaakasta johtuen. Ne harvat, jotka hakeutuvat poliisityöhön kokevat kenttätyön houkuttelevammaksi kuin rikostutkijan työn. Tämä osoittaa, että meillä on perustavanlaatuinen ongelma, jolle emme voi sulkea silmiämme, Henriksson sanoo.

Henriksson: 18, 12 vai 5 maakuntaa? Mikä on hallituksen todellinen linja, pääministeri Sipilä?

Nerg ennakoi, ettei 18 jää maakuntien lopulliseksi määräksi ja mainitsee lisäksi, että 12 tai jopa 5 olisi parempi vaihtoehto.

– Käänteet sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä lisääntyvät ja saavat yhä merkillisempiä piirteitä. Mihin kansalaiset enää voivat uskoa Nergin avauksen jälkeen ja mitä pääministeri Sipilä sanoo, kysyy Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen puheenjohtaja, kansanedustaja Anna-Maja Henriksson.

Det råder skriande brist på utbildade audionomer

Därför har undertecknad uttryckt sin oro för bristen på behöriga audionomer i ett skriftligt spörsmål inlämnat till riksdagen. Audionomer är en yrkesgrupp som arbetar med personer som har besvär med sin hörsel. Audionomerna utreder bland annat vilka slags hörselproblem det rör sig om, provar hörselhjälpmedel och hjälper till med hörselträning. Yrkesbarometern (Arbets- och näringsministeriet, NTM-centralerna och TE-tjänsterna, mars 2018) visar att det råder brist på audionomer i hela landet förutom i Kajanaland. I stora delar av landet råder det dessutom en mycket stor brist på audionomer.

Torvalds: Suomalaisen bioenergian tulevaisuudennäkymät ovat hyvät tämän päätöksen myötä

- Lopputulema, joka alustavasti hyväksyttiin neuvotteluissa ja nyt sai hyväksynnän valiokunnassa, on tarpeeksi korkea tavoitetaso. Vaikka me Suomessa osaamme uusiutuvan energian käytön suhteellisen hyvin, emme käytä sitä tarpeeksi eurooppalaisella ja globaalisella tasolla. Siksi ensisijaisesti ilmasto on kiitollinen tästä lopputuloksesta. EU:lla tulee olemaan tiukemmat säännöt ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi, kun tämä direktiivi tulee voimaan, sanoo Euroopan parlamentin jäsen Nils Torvalds (RKP/ALDE)

Pages

Subscribe to RSS - SFP-RKP