Perhepoliittinen kokonaisuudistus
Perhepoliittinen kokonaisuudistus

Uutiset

7.12.2016 | SFP-RKP

Grundlagsutskottet har enhälligt underkänt regeringens förslag om hur de språkliga rättigheterna kan tryggas i vårdreformen. Enligt utskottet behövs förändringar i lagförslaget.

30.11.2016 | SFP-RKP

Arkkitehti ja RKP:n kansanedustaja Anders Adlercreutz on vajaan vuoden ajan eri keinoin pyrkinyt vaikuttamaan lakiehdotuksen muotoiluun ja sanoo lakiehdotuksen olevan monella tapaa parempi kuin keväällä esitetty versio.

29.11.2016 | SFP-RKP

RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson korosti oikeusvaltioperiaatteen merkitystä tänään Paasikivi-Seuran tilaisuudessa pitämässään puheessa.

26.11.2016 | SFP-RKP

On hallituksen ja eduskunnan vastuulla antaa yrityksillemme useampien vuosien – eikä vain yhden vaalikauden – mittainen työrauha.

Konttori

Puhelin (09) 693 070
Postinumero
Pl 430, 00101 Helsinki
Osoite
Simonkatu 8A, 00100 Helsinki
info@sfp.fi

Henkilöstö