stefan wallin

Uusi liikennepalvelulaki ei saa vaikeuttaa matkailuyritysten toimintaa

Uusi liikennepalvelulaki astuu voimaan heinäkuussa. Viikonloppuna useat tiedotusvälineet raportoivat uuden lain seurauksista. Uuden lain myötä matkailuyrittäjät eivät enää saisi kuljettaa asiakkaitaan eri toimintapisteiden välillä, esimerkiksi lomakylästä ja kajakkilaiturille. Matkailuyrittäjiltä vaadittaisiin jatkossa taksilupaa, jotta he saisivat kuljettaa asiakkaita eri toimintapisteiden välillä.

Wallin ja Ingo: Panostukset kotimaan matkailuun ovat tervetulleita

Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen kansanedustaja Stefan Wallin ja RKP-nuorten puheenjohtaja Christoffer Ingo toivottavat tervetulleeksi yhteistyöryhmän tekemät esitykset matkailuelinkeinosta, jotka luovutettiin Työ- ja elinkeinoministeriölle. Esityksessä ehdotetaan joukko toimenpiteitä suomalaisen matkailualan vahvistamiseksi, muun muassa kesälomien siirtäminen ja ravintoloiden alkoholianniskelun arvonlisäverotuksen alentaminen.

Blomqvist: Situationen för flickor i Afghanistan har förbättrats

Riksdagen höll på tisdagen en aktualitetsdebatt om utrikespolitiken. I sitt gruppanförande för Svenska riksdagsgruppen sade ordförande Thomas Blomqvist att SFP stöder förslaget om att utöka den finländska styrkan i Afghanistan till 60 personer.

− Finland har ett kunnande som vi kan bidra med för att öka säkerheten i det svårt sargade landet, sade Blomqvist.

Han påpekade att Afghanistan är Finlands största bilaterala utvecklingspartner, vilket har lett till resultat.

Wallin: Ett steg framåt för en mänskligare behandling av döende

Riksdagen godkände idag med rösterna 129-59 social- och hälsovårdsutskottets enhälliga betänkande och kläm gällande medborgarinitiativet om eutanasi. Riksdagen förutsätter i klämmen ”att statsrådet tillsätter en brett sammansatt expertgrupp för att utreda behovet av lagstiftning om god vård i livets slutskede, självbestämmanderätten samt vård i livets slutskede och eutanasi och att statsrådet vid behov och utifrån utredningen lämnar förslag till lagstiftningsändringar till riksdagen. ”

Lagen kan inte längre gradera motiven för vapenvägran

Efter Helsingfors hovrätts beslut att den lagstadgade befrielsen av Jehovas vittnen från vapentjänst är diskriminerande gentemot totalvägrare måste regeringen börja förbereda sig på ändringar av lagstiftningen. Också om ärendet går till Högsta Domstolen, som kan komma till en annan slutsats än hovrätten, är det klart att den nuvarande situationen inte längre än hållbar, säger riksdagsledmoten och förra försvarsministern Stefan Wallin.

Blomqvist johtaa Ruotsalaista eduskuntaryhmää

Eduskuntaryhmän ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Eva Biaudet ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Mats Löfström.
Thomas Blomqvist on istunut eduskunnassa vuodesta 2007. Hän on kotoisin Raaseporista, jossa hän toimii kaupunginvaltuuston puheenjohtajana. Blomqvist on myös Suomenruotsalaisten kansankäräjien puheenjohtaja. Poliittisten tehtäviensä ohella Blomqvist toimii maanviljelijänä ja yrittäjänä.

Wallin ei ole ehdolla eduskuntavaaleissa 2019 Varsinais-Suomen vaalipiirissä

Wallin on toiminut kansanedustajana vuodesta 2007. Wallin kertoi päätöksestään keskiviikkona kolumnissaan Åbo Underrättelser-lehdessä. Wallin kertoo olevansa avoinna uusille haasteille työmarkkinoilla, muttei sulje kokonaan pois että poliittinen ura vielä jatkuisi. – Toisaalta tuntuu järkevältä lopettaa, kun eduskuntatyö vielä tuntuu hauskalta, toisaalta en halua tukkia tien poliittiselle jälkikasvulle Varsinais-Suomessa. Kaksi minulle tärkeää sanontaa sopivat oivallisesti tähän tilanteeseen: pitää lopettaa niin kauan, kun joku vielä kysyy miksi. Ja kaikella on aikansa, Wallin kirjoittaa.

SFP efterlyser enighet om spelregler

– Samma personer borde inte delta på tre olika nivåer i politiskt beslutsfattande. Ur demokratisk synvinkel är det inte klokt att vara med på lokal nivå, riksnivå och dessutom på mellannivå i landskapet. Ingen politiker kan vara så oersättlig, säger gruppordförande Stefan Wallin.
– Jag har initierat en diskussion om detta med mina partiordförandekolleger. Vi hoppas vi får stöd för vår tanke från de andra partierna, säger SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson.
Enligt Henriksson är landskapsvalet tidtabell, val i slutet av oktober, onödigt stram.

Pages

Subscribe to RSS - stefan wallin