Hanna Backman

Hanna Backman ny verksamhetskoordinator

Backman arbetar nu som kommunikationsexpert. Backman har en gedigen erfarenhet av SFP både som förtroendevald och som tjänsteman. Som medlem i Kimitoöns kommunstyrelse har Backman också en god insikt i aktuella kommunala frågor.

- Speciellt för Kimitoön och Pargas är, att det positiva arbete som SFP:arna gör för kommunen sällan syns tydligt utåt. Mina uppgifter som verksamhetskoordinator är att vara ett politiskt bollplank för våra beslutsfattare, att stöda informationen och att samla samhällsintresserade till diskussion - även utanför SFP-sfären, säger Backman.

 

Subscribe to RSS - Hanna Backman