Ei lukukausimaksuille!

01.04.2017

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (Etla) ehdotti julkaisussaan, että hallitus käynnistäisi valmistelutyön korkeakoulujen lukukausimaksuista ja opintotukijärjestelmän uudistamisesta.

Etlan taka-ajatuksena on opintojen ja toiminnan väitetty tehostaminen.

- Etlan esitys on erityisen päätön nyt, kun nimenomaan opiskelijoihin jo kohdistetaan suuria leikkauksia. Kansainväliset tutkimukset ovat lisäksi osoittaneet, että suomalainen osaamis- ja koulutustaso on laskussa. Lukukausimaksut eivät ole ratkaisu tähän kehitykseen, sanoo RKP:n varapuheenjohtaja Silja Borgarsdóttir Sandelin.

Etla toteaa myös, että Suomessa viime vuosina toteutetut tutkimusta ja koulutusta koskevat julkisen rahoituksen säästöt ovat haitallisia pidemmän ajan tuottavuuskehitykselle, ja että näistä säästäminen on ollut virhe.

- Hallituksen säästötoimenpiteet ovat ehdottomasti epäonnistuneita ja lyhytnäköisiä, mutta opiskelijoiden valjastaminen säästöjen maksajiksi on väärä ratkaisu ongelmalle. Suomi voi kilpailla kansainvälisillä markkinoilla ainoastaan korkealla osaamis- ja koulutustasolla. Tähän tarvitaan tasa-arvoisia koulutusmahdollisuuksia, eikä rajoituksia nuorten menestykseen.

Author: