Nyland

Kretskansliet i Nyland

Kretskansliet i Nyland

Simonsgatan 8 A

00100 Helsingfors
PB 430, 00101 Helsingfors

Kontaktchefer:

Minna Österholm
040-7797676
minna.osterholm@sfp.fi
Ansvarsområde: Östra Nyland, Vanda & Nordnyland

 

Christoffer Hällfors
040-5610970
christoffer.hallfors@sfp.fi
Ansvarsområde: Västra Nyland, Esbo, Grankulla & Kyrkslätt

 
Faktureringsadress: 
Svenska folkpartiet i Nyland
PB 42168, 00021 Fakturering
 
Elektronisk faktura:
EDI-kod/nätfakturaadress : 0037 2282 0480
Vår operatör: OpusCapita Group Ab
Operatörens förmedlarkod : 003710948874

Datakabeln C-lion är ett utmärkt exempel på hur man lyckats med att fånga upp vad utvecklingen och globaliseringen för med sig.

Under sitt sommarmöte besökte Svenska folkpartiet i Nylands kretsstyrelse Vichtis och bekantade sig med verksamheten i Nummela svenska skola, där kommundirektör Sami Miettinen hälsade alla välkomna

Pages

Kretsstyrelsen i Nyland

Vid Svenska folkpartiet i Nylands ordinarie kretsmöte i Ingå 2017 valdes följande kretsstyrelse:

Ordförande:

Mia Heijnsbroek-Wirén (Lovisa)
040 197 2569
mia.heijnsbroek-wiren@prakticum.fi

Vice ordföranden:

Dan Johansson (Raseborg)
0400 415 641
dan.johansson@minmail.fi

Anna Lena Karlsson-Finne (Grankulla)
040 709 0390
annalena.karlsson-finne@pp.nic.fi

 

Medlem:

Sten Lindgren, Mörskom 
Anna-Karin Nygren, Sibbo  
Elin Blomqvist, Borgå         
Michael Nyberg, Raseborg 
Heidi Himmanen, Lojo
Dick Carstens, Hangö          
Bo Lönnqvist, Esbo
Anna Aintila, Kyrkslätt
Marianne Sieviläinen, Vanda
Monica Avellan, Tusby
Katinka von Kraemer, Kvinnoförbundet
Nicholas Kujala, Svensk Ungdom
Gustav Båsk, SSN

Ersättare:

Linnea Lindfors, Lappträsk 
Anna Abrahamsson, Sibbo
Lotte-Marie Uutinen, Lovisa
Gunilla Starck, Raseborg
Eivor Björklöf, Ingå
Stefan Svanfeldt, Sjundeå  
Nina Winqvist-Niskanen, Esbo
Ulf Kjerin, Kyrkslätt
Karolina Mikkonen, Vanda
Mika Valli, Nurmijärvi
Viviann Westermarck, Kvinnoförbundet
Rosanna Halttunen, Svensk Ungdom
Brita Pawli, SSN

SFP:s fullmäktigegruppordförande i Nyland 2013-2016:

Lorem ipsum

SFP:s förtroendevalda i Nyland 2013-2016:

Lorem ipsum

Partietskontor

Telefon (09) 693 070
Fax (09) 693 1968
Post nummer
Pl 430, 00101 Helsingfors
Adress
Simonkatu 8A, 00100 Helsingfors
info@sfp.fi