Nyland

Kretskansliet i Nyland

Kretskansliet i Nyland

Simonsgatan 8 A

00100 Helsingfors
PB 430, 00101 Helsingfors

Kontaktchef:

Minna Österholm
040-7797676
minna.osterholm@sfp.fi

Verksamhetskoordinator:

Jenny Vilén
050-5935843
jenny.vilen@sfp.fi

 
Faktureringsadress: 
Svenska folkpartiet i Nyland
PB 42168, 00021 Fakturering
 
Elektronisk faktura:
EDI-kod/nätfakturaadress : 0037 2282 0480
Vår operatör: OpusCapita Group Ab
Operatörens förmedlarkod : 003710948874

– Arbetet i fullmäktige har varit mycket intressant och jag vill gärna fortsätta det också på riksnivå, säger Gästrin.

– Mitt första år som beslutsfattare i min hemkommun, Sibbo, är en av orsakerna till varför jag väljer att ställa mig till förfogande.

SFP i Nyland vill särskilt fästa uppmärksamhet vid trafiklösni

Pages

Kretsstyrelsen i Nyland

Vid Svenska folkpartiet i Nylands ordinarie kretsmöte i Lovisa 2018 valdes följande kretsstyrelse:

Ordförande:

Mia Heijnsbroek-Wirén (Lovisa)
040 197 2569
mia.heijnsbroek-wiren@prakticum.fi

Vice ordföranden:

Dan Johansson (Raseborg)
0400 415 641
dan.johansson@minmail.fi

Anna Lena Karlsson-Finne (Grankulla)
040 709 0390
annalena.karlsson-finne@pp.nic.fi

 

Medlem:

Hanna Lönnfors, Borgå
Anna-Karin Nygren, Sibbo
Sten Lindgren, Mörskom
Håkan Sandell, Vanda
Jenny Snellman, Kyrkslätt
Johan Wikström, Hangö
Kaj Karlstedt, Ingå
Håkan Blomberg, Esbo
Gunilla Starck, Raseborg
Kerstin Tarna, Kervo
Nicholas Kujala, SU
Brita Pawli, SSN
Tiina Kujala, SvKF

Ersättare:

Lotte-Marie Uutinen, Lovisa
Sakarias Liimatainen, Sibbo
Linnea Lindfors, Lappträsk
Marianne Sieviläinen, Vanda
Kurt Ekman, Kyrkslätt
Stefan Svanfeldt, Sjundeå
Heidi Himmanen, Lojo
Anne Ahlefelt, Esbo
Isabella Alén, Raseborg
Mika Valli, Nurmijärvi
Frida Sigfrids, SU
Marita Lassenius, SSN
Viviann Westermarck, SvKF

SFP:s fullmäktigegruppordförande i Nyland 2013-2016:

Lorem ipsum

SFP:s förtroendevalda i Nyland 2013-2016:

Lorem ipsum

Partietskontor

Telefon (09) 693 070
Fax (09) 693 1968
Post nummer
Pl 430, 00101 Helsingfors
Adress
Simonkatu 8A, 00100 Helsingfors
info@sfp.fi