Egentliga Finland

Kretskansliet i Egentliga Finland

Google Map of Logarvaregatan 5

Koskinen efterträder Marko Winter som meddelat att han inte längre står till förfogande. Kretsmötet valde Lars Nyberg från Åbo och Ghita Edmark från Kimitoön till viceordföranden.

– Vi har flera viktiga val på kommande och jag vill vara med och leda kretsen till valsegrar. Jag ställer upp för att bevaka våra gemensamma intressen i landskapet, säger Koskinen.

Styrelsen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt skrotar i en handvändning det fina arbete för svenskspråkig vård som ledningen gjort det senaste året. Att slopa det formella kravet på goda muntl

Pages

Svensk Ungdom i Åboland

Kretsordförande: Marko Winter (marko.winter@sfp.fi040-1711905)
Vice ordförande: Regina Koskinen och Ghita Edmark

Styrelsen:
Joachim Hesthammer (ersättare John-Eric Sid)
Kurt Ekström (ersättare Staffan Sundström) 
Leif Byman (ersättare Jan Drugge)
Märta Marjamäki (ersättare Emilie Gardberg)
Jånna Koivunen (ersättare Nina Lindholm)
Janne Johansson (ersättare Rolf Schwartz)

 

Svensk Ungdom

Verksamhetsledare för Åboland: Anni Dahlén
anni.dahlen(at)su.fi
tel: 044-257 9743

Svensk Ungdom / RKP-nuoret

Övriga:

Assistent för riksdagsledamot Stefan Wallin
Anders Laurén
anders.lauren(at)riksdagen.fi
040-053 9342

SFP:s fullmäktigegrupp i Egentliga Finland 2013-2016:

Lorem ipsum

SFP:s förtroendevalda i Egentliga Finland 2013-2016:

Lorem ipsum

Partietskontor

Telefon (09) 693 070
Fax (09) 693 1968
Post nummer
Pl 430, 00101 Helsingfors
Adress
Simonkatu 8A, 00100 Helsingfors
info@sfp.fi