Österbotten

Kretskansliet i Österbotten

Verksamhetskoordinator Karolina Bergvik
karolina.bergvik@sfp.fi
Tel: 040-073 8233

Kontaktchef Emina Arnautovic
emina.arnautovic@sfp.fi
Tel: 040-451 6893

SFP i Österbotten

Svenska folkpartiet i Österbotten rf
Rådhusgatan 23
65100 VASA

Europaparlamentariker Nils Torvalds medarbetare Elisabet Rantschukoff
Elisabet Rantschukoff
Tel: 045-1393514

Svensk Ungdom:
Ellen Sammallahti
Tel: 044-28 55 271

Svenska Kvinnoförbundet: Agneta Udd-Saarela
Agneta Udd-Saarela
Tel: 050-359 6260

Google Map of Rådhusgatan 23 vasa

- Svenska folkpartiet i Österbotten är en stark och viktig aktör i samhällsbygget i Österbotten och i Finland. Det var en förmån att leda den österbottniska kretsen och utveckla regionen.

– Detta tär allvarligt på regeringens trovärdighet. Det tål att upprepas att vi inte kräver mer än ­andra. Vi vill bara ha en likvärdig rätt till vård säger Jerkku.

Arnautovic kommer att ansvara för Syd-Österbotten. Anställningen börjar 1.1.2016. Arnautovics nuvarande anställning var tidsbunden och tar slut vid årsskiftet.

Pages

Kretsstyrelsen i Österbotten

Ordförande:

Greger Forsblom, Esse
greger.forsblom@multi.fi
Tel.: 0500-368852

Vice ordföranden:

Ulla Granfors, Vasa
ulla.granfors@abo.fi
Mobiiltel. 050 542 4929

Vice ordföranden:

Sven Jerkku, Närpes
Mobiltel. 050 4323960
sven.jerkku@trailerrigg.fi

Kretsordförande Sven Jerkku, Närpes Viceordförande Camilla Wikman, Karleby Mattias Skytte, Vasa Medlem Ersättare 2016-2018 1 Brita Brännbacka-Brunell,Jakobstad Marcus Suojoki,Jakobstad 2 Maria Palm, Nykarleby Mikael Eklund,Nykarleby 3 Kenth Nedergård,Korsholm Ulla-Maj Salin,Korsholm 4 Lars Holmblad,Korsnäs Katarina Holmqvist,Korsnäs 5 Pirjo Nylund,Kaskö Reinhold Klockars,Vasa 6 Monica Asplund,SvKF Sari Sompi,SvKF 7 Christer Rosengren. Seniorerna Gunvor Skogman,Seniorerna 2017-2019 8 Anne-Mie Ranta, Kronoby Bengt-Johan Skullbacka, Kronoby 9 Jan Ray, Larsmo Åsa Björkman, Larsmo 10 Bernhard Hjulfors, Pedersöre Yvonne Borgmästars, Pedersöre 11 Ulrika Staffans, Vörå Victor Ohlis, Vörå 12 Sture Skinnar, Malax Minna Söderholm, Malax 13 Anna-kajsa Blomqvist, Kristinestad Mila Segervall, Kristinestad 14 Olli Aalto SU Karolina Bergvik , SU

Kretskansliet

Kretskansliet är en servicepunkt för alla medlemmar och de som är intresserade av SFP:s politik. Kretsorganisationen - Svenska folkpartiet i Österbotten - är den samlande faktorn för alla våra medlemmar i Vasa valkrets.

Vi arbetar med politiska frågor med regional anknytning och ansvarar för delaktighet i olika val i Vasa län. Vi har 51 lokalavdelningar utspridda på fjorton kommuner, från Karleby i norr till Kristinestad i söder med totalt 11 397 medlemmar. Vi ser våra medlemmar som den främsta resursen och som en stabil utgångspunkt för vår aktiva insats för Österbotten och en fungerande tvåspråkighet.

Kretsmötet

Kretsmötet, som är det högsta beslutande organet för SFP i Österbotten, drar upp riktlinjerna för verksamheten. Kretsmötet samlas en gång per år med representanter från varje medlemsförening samt Svensk Ungdom ,Seniorer och Svenska Kvinnoförbundets lokala föreningar.

Kretsmötet väljer en kretsstyrelse med uppgift att fungera som en katalysator och drivkraft i politiska frågor som berör Österbotten, handha valverksamhet samt fungera som kontaktpunkt mellan partiets övriga organisationer, riksdagsledamöter och ministrar. Den österbottniska kretsen representeras av kretsordförande vid partiets partistyrelsemöten samt organisationsutskott. SFP i Österbotten har fjorton representanter i partiets fullmäktige.

Partietskontor

Telefon (09) 693 070
Fax (09) 693 1968
Post nummer
Pl 430, 00101 Helsingfors
Adress
Simonkatu 8A, 00100 Helsingfors
info@sfp.fi