SFP-RKP

Många ställer upp för SFP i Österbotten

De första sju riksdagsvalskandidaterna som nomineras är Anders Norrback från Närpes, Anna-Maja Henriksson från Jakobstad, Joakim Strand från Vasa, Mikko Ollikainen från Malax, Niclas Sjöskog från Pedersöre, Sari Somppi från Vasa och Christoffer Ingo från Korsholm.

Kretsmötet, som samlade närmare 120 deltagare, presenterade även hela 58 kandidater till det landskapsval som förväntas gå av stapeln senare i höst. Kandidatbuketten består av starka profiler, 26 kvinnor och 32 män.

Satsa på trafiklösningar i Nylandsplanen

SFP i Nyland vill särskilt fästa uppmärksamhet vid trafiklösningarna i landskapet. I det beredningsmaterial som finns till påseende har man degraderat riksväg 6 som en väsentlig trafikled i vår region. Riksväg 6 knyter huvudstadsregionen samman med axeln Kouvola-östra Finland-Ryssland och är trafikmässigt livligt trafikerad. SFP i Nyland anser att riksväg 6 borde vara en utvecklingskorridor för logistik samt en kollektivtrafikkorridor.

Borgarsdóttir Sandelin: Varhaiskasvatuksen henkilöstön palkkoja tulee nostaa

Sosiaali- ja terveydenhuolto, erityisesti vanhustenhuolto, oli yksi RKP:n priorisoinneista strategiatyössä sekä budjetin laatimisessa. Niin kauan kuin tämä alue kuulu kuntien tehtäviin priorisoimme näin RKP:ssä. Olemme myös aikaisemmin nostanut varhaiskasvatuksen maksuttomuuden keskusteluihin. Helsingin strategia sanoo, että var­haiskasvatuksessa panostetaan laatuun, työntekijöiden pysyvyyteen ja turvalliseen arkeen.

Pages

Subscribe to RSS - SFP-RKP