SFP-RKP

Blomqvist: Maakuntaa on kehittävä yhdenvertaisesti

Ruotsalaisen eduskuntaryhmän Thomas Blomqvistin mukaan tämä on ongelmallista niiden asukkaiden kannalta, jotka asuvat maakuntien suurien kaupunkien ulkopuolella.

– Maakuntien vastuulle siirretään paljon erilaisia palveluita. Maakunnan yhdenvertainen kehittäminen edellyttää, että maakunnan kaikki alueet ja molemmat kieliryhmät ovat edustettuja päätöksenteossa, sanoo Blomqvist.

Uudenmaan maakunta muodostaa maakuntavaaleissa yhden vaalipiirin.

Bristande förtroende gör en förnuftig vårdreform omöjlig

- Regeringens modell har fortfarande stora brister gällande både de grundläggande strukturerna och kostnadskalkylerna. I och med reformen skapas ett invecklat ekonomiskt system där kommunerna riskerar att bli förlorare. Landskapen kommer för sin del att vara starkt statsstyrda. Varken de eller kommunerna kommer att ha tillräckliga ekonomiska förutsättningar för att säkra att verksamheten är effektiv, säger Adlercreutz.

En livskraftig landsbygd ligger i hela Finlands intresse

På onsdagen förde riksdagen en aktualitetsdebatt om Finlands regionutveckling, stads- och landsbygdspolitik samt landskapens möjligheter.

– En diskussion om Finlands landsbygdspolitik är välbehövlig. Det går bättre än på länge för Finlands ekonomi och även om stadsregionerna fortsättningsvis är tillväxtcentrum, sker en betydande del av tillväxten på landsbygden. Till exempel inom skogsindustrin har massiva nya investeringar gjorts, som fabriken i Äänekoski, lyfter riksdagsledamot Mats Nylund fram.

Henrikssonilta kirjallinen kysymys sote-uudistuksen valinnanvapausesityksestä

RKP:n puheenjohtaja, kansanedustaja Anna-Maja Henriksson jätti tänään eduskunnassa kirjallisen kysymyksen koskien hallituksen päätöstä olla lähettämättä valinnanvapausesitystään EU-komissiolle notifioitavaksi. Siitä huolimatta, että Korkein hallinto-oikeus katsoi antamassaan lausunnossa, että se olisi ainoa varma keino varmistua siitä, että esitys on yhteneväinen EU:n valtiontukisäännösten kanssa.

Lisää tasa-arvoa työmarkkinoille

Suomessa naiset tekevät muuhun Eurooppaan verrattuna paljon pätkätöitä, mikä on merkittävä työelämän epätasa-arvon aiheuttaja. Suomessa näihin lukuihin vaikuttaa suuresti äitiyslomasijaisuudet ja perhevapaajärjestelmä. Tilastot osoittavat, että määräaikaiset työsuhteet ovat tavallisempia nuorilla naisilla, jotka siten jäävät jälkeen palkkakehityksestä ja saavat myöhemmin pienempää eläkettä kuin miehet. Jotta tasa-arvoisuuteen päästäisiin naisten ja miesten välillä työelämässä, tarvitaan niin lainsäädäntöä kuin asennemuutoksia.

Veronmaksajien rahoilla ei saa pelata uhkapeliä

Korkein hallinto-oikeus on uudistusta koskevassa lausunnossa katsonut, että varminta olisi lähettää esitys Brysseliin.

Hallitus myöntää omassa lakiesityksessään, että ”täysin varmaa vastausta siitä, millainen on esitettävän valinnanvapausjärjestelmän EU –valtiontukioikeudellinen luonne, on mahdotonta antaa.” Esityksessä todetaan myös muun muassa, että ” Slovakian järjestelmästä tehty tuore ratkaisu (T-216/15) kasvattaa riskiä siihen, että Suomen valinnanvapausjärjestelmän voitaisiin tulkita olevan ainakin osittain taloudellinen.”

Pages

Subscribe to RSS - SFP-RKP