SFP-RKP

Koulut tarvitsevat työrauhan ja resursseja

Kansanedustaja Mikaela Nylander arvosteli keskiviikon välikysymyskeskustelussa hallituksen tekemiä koulutusleikkauksia.

− Hallitus on romuttanut perustan elinikäiselle oppimiselle mahdollistamillaan varhaiskasvatuksen heikennyksillä. Ryhmäkokojen suurentaminen ja päivähoito-oikeuden rajaaminen oli vastuutonta, Mikaela Nylander sanoo.

Hallituksen yritys saada perhevapaauudistus aikaan epäonnistui äskettäin.

− Hallituksen perhevapaauudistusfloppi vain pahentaa tilannetta, Nylander sanoi.

Diskussion om landskapsnämnder behövs

– Det här är en bra idé som förstärker det demokratiska inflytandet i landskapet, säger Bergqvist.

– Preliminära beräkningar har visat att makten i de nya landskapen kommer att koncentreras till de stora städerna. Då behöver vi forum också för de mer perifera delarna. I annat fall riskerar kunskapen och förståelsen för landskapets olika verkligheter att hamna i skymundan.

Lagen kan inte längre gradera motiven för vapenvägran

Efter Helsingfors hovrätts beslut att den lagstadgade befrielsen av Jehovas vittnen från vapentjänst är diskriminerande gentemot totalvägrare måste regeringen börja förbereda sig på ändringar av lagstiftningen. Också om ärendet går till Högsta Domstolen, som kan komma till en annan slutsats än hovrätten, är det klart att den nuvarande situationen inte längre än hållbar, säger riksdagsledmoten och förra försvarsministern Stefan Wallin.

Partisekreterare Fredrik Guseff föräldraledig

– Man ska leva som man lär. För SFP är familjepolitiken viktig och det är värdefullt att på nära håll kunna se barnen växa upp. Jag ser fram emot att följa med då vår 10 månader gamla son lär sig ta sina första steg, säger Guseff.

Under tiden Guseff är ledig fungerar organisationschef Maria Grundström som tillförordnad partisekreterare.

– Inom ett år hålls, med stor sannolikhet, tre val i Finland. Jag ser med stort intresse fram emot att fortsätta med förberedelserna av dessa efter påsk, då jag återvänder, säger Guseff.

Pages

Subscribe to RSS - SFP-RKP