SFP-RKP

SFP i Nyland: Landskapsvalet är ett hån mot demokratin

Lagstiftningen kring social- och hälsovårdsreformen och landskapsvalet i oktober är ännu inte färdig. EU:s principer för god förvaltning och fungerande demokrati, att lagstiftningen skall vara färdig ett år före ett val genomförs, ger anledning att ifrågasätta tidtabellen.

Helsingforsregionens stora städer förhåller sig mycket kritiskt till landskapsreformen eftersom den inte på något sätt främjar invånarnas och kommunernas behov och möjligheter till social- och hälsovård på ett tillfredsställande sätt. Vi behöver en vårdreform som sätter mänskan i centrum.

Rehn-Kivi: Vapaaehtoisjärjestöjen toiminta turvattava sotessa

Kansanedustaja ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Veronica Rehn-Kivi korostaa, että kolmannen sektorin toimijoille on annettava selkeät ohjeistukset, miten he voivat kehittää toimintaansa sote-uudistuksen jälkeen voidakseen olla tehokkaana osana sosiaali- ja terveyshuoltoa. Torstaina sosiaali- ja terveysvaliokunnan järjestämässä seminaarissa kuultiin lapsi- ja nuorisotyön vapaaehtoisjärjestöjä, ja miten sote-uudistus voi tukea heidän toimintaansa ja sen vaikuttavuutta.

Pages

Subscribe to RSS - SFP-RKP