SFP-RKP

Skendebatt om jordbrukspolitik

Svenska folkpartiets representanter kommer aldrig att stöda så radikala nedskärningar av jordbruksstödet utan fortsätter att stöda en politik som möjliggör att jordbruk kan idkas i alla delar av unionen.

Däremot är jag fullt nöjd med den jordbrukspolitik som förts av ELDR-gruppen i Europaparlamentet som under den gångna mandatperioden varit aktivt framme för att säkra finländska och nordliga intressen när europeiska jordbrukspolitiska beslut tas.

Bjud in Östersjöländerna!

Trots skillnaderna mellan de nordiska och de baltiska länderna kommer vi att behöva varandra och finna varandra inom flera sektorer.
De nordiska och baltiska länderna bör finna en gemensam plattform i frågor som maktfördelningen inom EU, skyddet av Östersjön, närom-rådespolitiken, etc.
Det finns ingen anledning att invänta någon annans initiativ i frågan. Därför bör vi dra nytta av veckoslutets historiska utvidgning för att stär-ka samarbetet mellan Östersjöländerna.

Framställningsutskottet behandlade Nordsjö hamn

Utskottets viktigaste slutsats är att man ber EU kommissionen att snabbt ge ett svar på om vissa centrala artiklar i EU:s habitatdirektiv följts. Medlemmarna i utskottet tyckte i diskussionen att det verkar sannolikt att Nordsjö hamn har sådana effekter på skyddade arter att åtminstone kompenserande åtgärder borde vidtas. Utskottet ber att sådana åtgäder snabbt skall identifieras.Vidare är utskottet kritiskt till att en samlad miljökonsekvensbedömning inte gjordes för Nordsjö och för Östersundom köpcentrum.

Pages

Subscribe to RSS - SFP-RKP