SFP-RKP

EU-kommissionen ger inte dödsdom åt Forilla!

Men det finns system för registrering och identifiering av hästar, påpekar kommissionären.

Denna tolkning är viktig och glädjande för alla hästvänner, säger Astrid Thors i en kommentar till kommissionärens svar. Nu kan Forilla definitivt räddas. Jag hoppas också att länsveterinären som fattar beslutet om Forilla beaktar kommissionens tolkning av reglerna. Ett slutligt beslut om Forilla är att vänta väldigt snart, eftersom länsveterinären bett om yttranden av Hippos och andra
instanser under januari månad. Därefter tar veterinären slutligt ställning.

Samarbetsminister Enestam om Norrbacks TV-utredning: Nu finns möjligheterna för Nordiskt TV-tittande

Enligt Enestam bör vi nu se till att den här rapporten inte bifogas de andra redan dammiga nordiska TV-utredningarna som inte har lett till några konkreta resultat. Resultat i nordiskt TV-samarbete fick vi senast njuta av då Sorsa och Palme kom överens om att "utväxla" tv-program över gränserna, det s.k. "kaffekoppsavtalet". Avtalet gav Sverigefinländarna möjlighet till finländsk TV i Sverige medan vi finländare fick tillgång till SVT i södra Finland. I dag ses båda kanalerna över hela Europa i digitala
satellitsändningar.

Svarta lådor behövs snabbt på fartyg

De största olje- och kemikalieutsläppen på Östersjön är de 100-tals avsiktliga utsläpp som sker varje år. Trots att man försökt åtgärda problemet genom att bygga mottagningsanläggningar och med hjälp av tariffpolitik, fortsätter ändå de avsiktliga utsläppen. Olagliga utsläpp och föroreningar måste bli straffbara och straff skall nu verkligen utdömas för dem som gör sig skyldiga till brott.

Skulle ingen ta ansvar för TBT-skador på miljön i Nordsjö?

(om utkastet till regler om ansvar för miljöskada)

Om de konservativa i Europaparlamentet får igenom sin vilja innebär det att verksamhetsutövare kan gå fria
från ansvar för att städa upp efter sig. Det är uppseendeväckande att Europaparlamentet inte verkar vara en
förkämpe för en bättre miljö i Europa, utan tvärtom mera konservativ än ministrarna.

Pages

Subscribe to RSS - SFP-RKP