SFP-RKP

Thors uppmanar Sasi: skynda på med förhandlingar om PSSA-område

EU:s ministrar kom på självständighetsdagen överens om åtgärder för att fasa ut enkelbottnade oljetankers och för att skydda särskilt känsliga havsområden från farliga transporter.

I det åtgärdspaket som EU-kommissionen föreslagit och som låg till grund för ministrarnas beslut anser kommissionen att de regler som antogs på 1970-talet betonar havens frihet på bekostnad av miljön. Reglerna om sjöfartens frihet motsvarar därför inte längre den allmänna opinionen, säger kommissionen. Denna tillnyktring är ytterst glädjande, konstaterar Astrid Thors.

Skydda "Vårt Land" i lag

Under de drygt 150 åren som gått sedan uruppförandet av Vårt Land har sången uppnått en status som landets officiella nationalsång. Den har ljudit högt och fritt under mången självständighetsdag och under en hel del andra högtider. År efter år har vi även längtat efter att få höra den under ett otaligt antal internationella sporttävlingar.

Svenska riksdagsgruppen föreslår i sin lagmotion: Räntor på aravalån måste bli avdragsbara i beskatt

- Gällande lagstifting härstammar från tiden då marknadsräntan vara över 10%, medan den fasta aravaräntan var betydligt lägre. Därför ansågs det då oskäligt att också räntor på aravalån skulle bli avdragsgilla, förklarar gruppordförande Ulla-Maj Wideroos.
- Nu har dock situationen förändrats och de marknadsbundna låneräntorna kan vara flere procentenheter lägre än aravalåneräntorna. Denna begränsning av avdragsrätten leder till att personer som beviljats aravalån försätts i en ojämlik situation jämfört med övriga lånetagare, säger Wideroos.

Interpellationsdebatt om den grå ekonomin

Den grå ekonomin är en del av den ekonomiska brottsligheten. Verksamheten behöver inte i och för sig vara olaglig, men nationalekonomiskt är det fråga om ekonomisk verksamhet som inte ingår i BNP och som hemlighålles för att undvika skatter och avgifter. Den fiskala brottsligheten är större, eftersom en del av den verksamhet som undanhållits skatt ingår i BNP. Det kan också vara fråga om verksamhet där man drar sig undan andra bestämmelser t.ex. på arbetsskyddets eller hygienens håll. Däremot kan t.ex.

Wideroos och Stenman:Bevara Vasa Sjukvårdsdistrikt!

"Det är en stor trygghet för österbottningarna att veta att man får specialsjukvård på svenska. Den tryggheten får vi inte pruta på Vi måste bevara Vasa sjukvårdsdistrikt," konstaterar Wideroos.
I det nationella hälsovårdsprojektet har Svenska folkpartiet hela tiden betonat möjligheterna också till småskaliga, skräddarsydda lokala lösningar.
"Det som fungerar ska inte rivas upp eller fusioneras på ett konstlat sätt. Det här gäller i synnerhet enheterna inom hälso- och sjukvården i Svenskfinland," säger Stenman.

Pages

Subscribe to RSS - SFP-RKP