SFP-RKP

Soini on toiminut Suomen linjan vastaisesti

– Ministeri Soini on esittänyt omia henkilökohtaisia mielipiteitään tavalla, joka on ristiriidassa Suomen ulkopoliittisen linjan kanssa, jossa naisten ja lasten oikeudet ovat tärkeä osa, sanoo RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Thomas Blomqvist.

Neljä oppositiopuoluetta SDP, Vihreät, Vasemmistoliitto ja RKP esittivät torstaina epäluottamuslauseen ministeri Soini aborttivastaisten ulostulojen takia.

– Ulkoministerinä hänen odotetaan edustavan Suomen virallista linjaa. Myös oikeuskanslerilla on ollut huomautettavaa Soinin toiminnasta, sanoo Blomqvist.

Eva-Lena Gästrin kandiderar i riksdagsvalet

– Arbetet i fullmäktige har varit mycket intressant och jag vill gärna fortsätta det också på riksnivå, säger Gästrin.

Gästrin kommer i sin kampanj att fokusera på sociala frågor, i synnerhet barnfamiljers välmående.

– Barnfamiljer behöver flexibel service och stöd, så att barnens skolgång och fritid samt föräldrarnas möjligheter att sköta sitt jobb fungerar möjligast smidigt, säger Gästrin.

Henriksson: Nästa regering behöver se nyttan med tvåspråkigheten

Tvåspråkigheten är en framgångsfaktor för vårt land. Språkkunskap är livsviktigt för ett exportberoende land som Finland – och för individen öppnar det upp fler möjligheter på arbetsmarknaden samt ett bredare kulturutbud, säger SFP:s partiordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson.

– Grundlagen och språklagen är tydlig om de språkliga rättigheterna. Det vi har problem med i vårt land är att förverkliga dem i praktiken, säger Henriksson.

SFP i Egentliga Finland till val på egen lista

Detta är första gången sedan år 2003 som SFP inte har ingått ett valförbund i valkretsen.

– Vi förde länge diskussioner om olika tillvägagångssätt, men konstaterar nu att det är en egen lista med 17 kandidater som gäller i valet. Att gå till val med egen lista ger oss en möjlighet att öka aktiviteten på fältet, bredda vår profil och lyfta fram nya politiker i vårt landskap, säger kretsordförande Regina Koskinen.

Kretsen har under det senaste året fört diskussioner med olika partier om ett eventuellt valförbund, men har inte kunnat nå en tillfredsställande överenskommelse.

Torvalds: EU:n on reagoitava Orbanin ylilyönteihin

Päätöslauselma on reaktio perusoikeuksien- ja vapauksien rajoituksiin, jotka Unkari on pääministeri Viktor Orbánin johdolla asettanut voimaan. Päätöslauselman kohteena on muun muassa Unkarin sananvapauden rajoittava lainsäädäntö, huolet tuomioistuimen riippumattomuudesta ja korruptio-ongelmat. Mikäli päätöslauselma hyväksytään, jäsenmaat voivat neuvostossa päättää, että osa Unkarille kuuluvista oikeuksista, kuten äänioikeus neuvostossa, pidätetään väliaikaisesti.

Pages

Subscribe to RSS - SFP-RKP