SFP-RKP

Blomqvist: Regeringen tar inte de språkliga rättigheterna på allvar

I regeringens bemötande till grundlagsutskottets utlåtande säger man beträffande de språkliga rättigheterna att landskapet ska främja att de tjänster man ansöker om, med kundsedeln eller den personliga budgeten, skulle finnas inom landskapet på alla officiella språk inom landskapet. Svenska riksdagsgruppens ordförande Thomas Blomqvist anser att regeringen underpresterar när det gäller att trygga de språkliga rättigheterna i vård- och landskapsreformen.

Uusi liikennepalvelulaki ei saa vaikeuttaa matkailuyritysten toimintaa

Uusi liikennepalvelulaki astuu voimaan heinäkuussa. Viikonloppuna useat tiedotusvälineet raportoivat uuden lain seurauksista. Uuden lain myötä matkailuyrittäjät eivät enää saisi kuljettaa asiakkaitaan eri toimintapisteiden välillä, esimerkiksi lomakylästä ja kajakkilaiturille. Matkailuyrittäjiltä vaadittaisiin jatkossa taksilupaa, jotta he saisivat kuljettaa asiakkaita eri toimintapisteiden välillä.

Adlercreutz: Migrin selvitys on askel oikeaan suuntaan – mutta tarvitsemme lisää

Maahanmuuttovirasto on tänään julkaissut sisäisen selvityksen turvapaikkamenettelystä ja turvapaikkapäätöksenteosta. Tämän kevään aikana mm. korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Vihervuori ja professori Tuomas Ojanen ovat kritisoineet turvapaikanhakijoiden heikentynyttä oikeusturvaa. Kansanedustaja ja RKP:n varapuheenjohtaja Anders Adlercreutzin mielestä raportti on tervetullut, mutta muistuttaa samalla että nyt on aika korjata ongelmat, joita raportissa nostetaan esille.

Wallin ja Ingo: Panostukset kotimaan matkailuun ovat tervetulleita

Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen kansanedustaja Stefan Wallin ja RKP-nuorten puheenjohtaja Christoffer Ingo toivottavat tervetulleeksi yhteistyöryhmän tekemät esitykset matkailuelinkeinosta, jotka luovutettiin Työ- ja elinkeinoministeriölle. Esityksessä ehdotetaan joukko toimenpiteitä suomalaisen matkailualan vahvistamiseksi, muun muassa kesälomien siirtäminen ja ravintoloiden alkoholianniskelun arvonlisäverotuksen alentaminen.

Blomqvist: Situationen för flickor i Afghanistan har förbättrats

Riksdagen höll på tisdagen en aktualitetsdebatt om utrikespolitiken. I sitt gruppanförande för Svenska riksdagsgruppen sade ordförande Thomas Blomqvist att SFP stöder förslaget om att utöka den finländska styrkan i Afghanistan till 60 personer.

− Finland har ett kunnande som vi kan bidra med för att öka säkerheten i det svårt sargade landet, sade Blomqvist.

Han påpekade att Afghanistan är Finlands största bilaterala utvecklingspartner, vilket har lett till resultat.

Unga killars marginalisering måste tas på allvar

– Marginaliseringen kan börja redan i grundskolan och en betydande orsak är känslan av ensamhet. Den sociala gemenskapen är mycket viktig för en växande ungdom. Däremot kan utanförskapet påbörja en negativ spiral som är svår att ta sig ur.

Det säger SFP:s riksdagsledamöter Anders Adlercreutz och Thomas Blomqvist, som efterlyser åtgärder för att motverka pojkars och unga mäns marginalisering.

Henriksson: Hallituspuolueilla erittäin vakavan pohtimisen paikka

RKP:n puheenjohtaja, kansanedustaja Anna-Maja Henrikssonin mukaan perustuslakivaliokunnan valinnanvapausesitystä koskevan lausunnon myötä hallituspuolueilla on erittäin vakavan pohtimisen paikka.

- Perustuslakivaliokunnan kanta on selkeä. Hallituksen valinnanvapauslakiesitys sisältää edelleen vakavia perustuslaillisia ongelmia. Siinä on noin 20 perustuslain kannalta ongelmallista kohtaa, sanoo Anna-Maija Henriksson, joka on myös perustuslakivaliokunnan jäsen.

Pages

Subscribe to RSS - SFP-RKP