EUROPAPARLAMENTSVALET 2014

EUROPAPARLAMENTSVALET 2014

Europaparlamentsvalet är söndagen den 25 maj 2014. Förhandsröstningen är 14-20 maj (utomlands 14-17 maj). Finland har 13 av 751 ledamöter i Europaparlamentet.

Röstar du utomlands? Läs mera här.

Träffa SFP:s kandidater! Gå till vår evenemangskalender.

Valprogrammet "För ett bättre Europa"

Buoret Eurohpá guvlui!

For a better Europe

Nära dig -profilbilder till facebook

172
Borgarsdóttir Sandelin
Silja
173
Böling
Alina
174
Donner
Jörn
175
Gestrin
Christina
176
Gustafsson
Åsa
177
Heijnsbroek-Wirén
Mia
178
Jerkku
Sven
179
Lundberg
Britt
180
Mannfolk
Niklas
181
Månsson
Björn
182
Nygård-Fagerudd
Wivan
183
Nylund
Mats
184
Näkkäläjärvi
Klemetti
185
Oksanen
Michael
186
Rantala
Marcus
187
von Smitten
Karl
188
Storgård
Päivi
189
Timonen
Marlén
190
Torvalds
Nils
191
Åstrand
Bo-Göran

Nyheter

21.6.2018 | SFP-RKP

− Det är med stor bedrövelse jag följt med de senaste svängarna i riksdagen kring oenigheten om social- och hälsovård

21.6.2018 | SFP-RKP

Riksdagens jordbruksutskott anser att skyddsjakt på vitkindad gås och skarv ska kunna bedrivas inom ramen för naturvå

19.6.2018 | SFP-RKP

I regeringens bemötande till grundlagsutskottets utlåtande säger man beträffande de språkliga rättigheterna att lands

19.6.2018 | SFP-RKP

Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE) har utsetts att leda Europaparlamentets arbete med årsrapporten över h

Partikansliet

Telefon (09) 693 070
PB 430, 00101 Helsingfors
Adress:
Simonsgatan 8 A, 00100 Helsingfors
info@sfp.fi