Vilken SFP:are är du?
Valprogram i riksdagsvalet 2015
Valprogram i riksdagsvalet 2015

Nyheter

20.4.2015 | SFP-RKP

Inte ens valseger räckte i Österbotten

17.4.2015 | SFP-RKP

Demonstrationer, medlemskap i icke-partipolitiska organisationer och politiska konsumentval är relativt nya former av samhällsaktivitet. Yngre generationer har lättare att ty sig till dessa former av deltagande än de äldre generationerna

15.4.2015 | SFP-RKP

Riksdagskandidaterna och företagarna Anders Adlercreutz, Niklas Grönroos och Diana Nyberg Lindholm diskuterade de utmaningar företagare står inför på ett seminarium i Karis.

14.4.2015 | SFP-RKP

Anna-Maja Henriksson efterlyser långsiktighet i statens agerande. Använder Jakobstads ämbetshus Ebba Brahe som exempel.

tidigare nästa
En frisk miljö

Förstör inte miljön, den är inte din!

Läs mer!

Närmat

Köp inhemsk mat, det skapar arbetsplatser.

Läs mer

Partikansliet

Telefon (09) 693 070
Fax (09) 693 1968
PB 430, 00101 Helsingfors
Adress
Simonsgatan 8 A, 00100 Helsingfors
info@sfp.fi