SFP:s partidag
Partidagen

Nyheter

24.8.2016 | SFP-RKP

Svenska riksdagsgruppens nya ledamot Veronica Rehn-Kivi som har ersatt Carl Haglund i riksdagsgruppen får plats i två riksdagsutskott.

24.8.2016 | SFP-RKP

Konkurrenskraftsavtalet räcker inte ensamt till för att nå upp till den 72 % sysselsättningsgrad som regeringen utlovat.

23.8.2016 | SFP-RKP

Tågresenärerna i Västnyland kan fr.o.m. december i år glädjas över att IC-tågen kommer att stanna i Kyrkslätt en extra gång både på förmiddagen och på eftermiddagen.

18.8.2016 | SFP-RKP

SLC:s viceordförande, riksdagsledamot Mats Nylund, pekar på en obalans i livsmedelskedjan då de två stora kedjorna i dagligvaruhandeln uppvisar toppresultat, medan bönderna upplever den värsta lönsamhetskrisen sedan kriget.

Partikansliet

Telefon (09) 693 070
PB 430, 00101 Helsingfors
Adress:
Simonsgatan 8 A, 00100 Helsingfors
info@sfp.fi