Nyheter

22.9.2018 | SFP-RKP

Vi i SFP säger ett absolut nej till hatet, vi säger nej till fördomarna och isolationismen.

21.9.2018 | SFP-RKP

Applikationen är tillgänglig för alla IOS och Android användare. Vi lottar ut en fribiljett till partikryssningen bland alla användare.

20.9.2018 | SFP-RKP

På torsdagsförmiddagen föreslog fyra oppositionsgrupper – SDP, De Gröna, Vänsterförbundet och SFP – misstroende för utrikesminister Timo Soini till följd för hans agerande och uttalanden om aborträtten i olika länder.

19.9.2018 | SFP-RKP

Eva-Lena Gästrin, fullmäktigeledamot i Esbo, kandiderar för SFP i riksdagsvalet i Nylands valkrets.

Partikansliet

Telefon (09) 693 070
PB 430, 00101 Helsingfors
Adress:
Simonsgatan 8 A, 00100 Helsingfors
info@sfp.fi