Valprogram i riksdagsvalet 2015
Valprogram i riksdagsvalet 2015

Nyheter

29.1.2015 | SFP-RKP

Enligt en färsk rapport av näringslivsdelegationen EVA behöver Finland årligen 34 000 nettoinvandrare för att arbetskraften inte skall krympa inom de kommande årtiondena.

29.1.2015 | SFP-RKP

Patrik Karlsson från Vanda har blivit vald till ersättare i Europeiska unionens regionkommitté.

28.1.2015 | SFP-RKP

SFP:s specialförening Kristet samhällsansvar samlades till en visionsdag i Tammerfors.

28.1.2015 | SFP-RKP

Svenska folkpartiet är det ärliga partiet, som går till val med realistiska vallöften och sund framtidstro.

tidigare nästa
Regler ska följas

Eurokrisen får inte upprepas. Alla medlemsländer måste följa överenskomna regler, också i den ekonomiska politiken.

Miljöns gränser

Miljöproblem känner inga nationsgränser. EU ska driva förhandlingarna om ett nytt klimatavtal och ta sitt ansvar i minskningen av utsläpp. Fartyg på Östersjön ska vara säkra och fartygens avloppsvatten ska tömmas i hamnarna.

Ett bättre Europa!

SFP lyfter fram nordiska värderingar som öppenhet, jämlikhet och jämställdhet.

Vi formar EU

SFP har varit inflytelserikt både i Finland och i EU. Med ditt stöd kan vi fortsätta.

NÄRA DIG

Också beslut som fattas i Bryssel påverkar dig här hemma. Därför är det viktigt att någon nära dig finns på plats i Bryssel.

Vad kostar fred?

EU var, och är, ett fredsprojekt. Fred förutsätter säkerhet är välfärd – och med hjälp av EU kan vi garantera den.

Samerna

Europas enda ursprungsfolk, samernas rätt till sin kultur, sitt språk och sina traditionella näringar bör säkerställas på EU-nivå. FN:s deklaration om ursprungsfolk ska respekteras i alla beslut.

Stoppa krånglet!

Mera sunt förnuft i besluten! Beslut som gäller t.ex. miljön och eurosamarbetet bör tas på EU-nivå. EU skall inte besluta om saker som bör skötas på kommunal eller nationell nivå.

Stoppa brottslingar!

Brottslingar ska tas fast över gränserna. EU ger oss redskap att bättre komma åt människohandel, skatteparadis och korruption.

Vår mat

EU får inte dra mattan under fötterna på våra fiskare och jordbrukare. SFP är våra matproducenters röst i EU.

Sluta ränna!

Det ska räcka med att EU-parlamentet samlas i Bryssel. Pendlandet till Strasbourg är varken vettigt ekonomiskt eller ekologiskt.

Partikansliet

Telefon (09) 693 070
Fax (09) 693 1968
PB 430, 00101 Helsingfors
Adress
Simonsgatan 8 A, 00100 Helsingfors
info@sfp.fi