Nyheter

9.12.2016 | SFP-RKP

Personer med ämnesstudier på högskolenivå i socialsektorn föreslås bli behöriga skolkuratorer. I den nuvarande lagen finns inte utvecklingspsykologer i yrkesklassificeringen.

9.12.2016 | SFP-RKP

Svenska folkpartiets partistyrelse uttrycker sitt starka stöd för partiordförande Anna-Maja Henrikssons framgångsrika arbete i samband med behandlingen av jourreformen i riksdagens grundlagsutskott.

8.12.2016 | SFP-RKP

Arbetet med att uppdatera EU:s anti-penningtvättsdirektiv pågår för tillfället i Europaparlamentet. Nils Torvalds, som tillsammans med sin kollega Petr Ježek leder förhandlingarna för den liberala ALDE-gruppen, har lämnat in en rad ändringsförslag.

7.12.2016 | SFP-RKP

Grundlagsutskottet har enhälligt underkänt regeringens förslag om hur de språkliga rättigheterna kan tryggas i vårdreformen. Enligt utskottet behövs förändringar i lagförslaget.

Partikansliet

Telefon (09) 693 070
PB 430, 00101 Helsingfors
Adress:
Simonsgatan 8 A, 00100 Helsingfors
info@sfp.fi