Nyheter

26.5.2018 | SFP-RKP

Att vara parlamentsledamot är det mest intressanta jag någonsin i mitt liv har fått uppleva.

26.5.2018 | SFP-RKP

I sitt linjetal på SFP:s partidag i Uleåborg presenterade partiordförande Anna-Maja Henriksson sin vision om att göra Finland till världens mest barnvänliga land.

26.5.2018 | SFP-RKP

Talet hölls under partidagen i Uleåborg 26.5.2018

Partikansliet

Telefon (09) 693 070
PB 430, 00101 Helsingfors
Adress:
Simonsgatan 8 A, 00100 Helsingfors
info@sfp.fi