SFP:s partidag
Partidagen

Nyheter

30.4.2016 | SFP-RKP

SFP:s partiordförande Carl Haglund föreslår en minijobsmodell för Finland för att stöda sysselsättningen.

29.4.2016 | SFP-RKP

Svenska riksdagsgruppens åländska riksdagsledamot Mats Löfström lyfte igår i riksdagens remissdebatt upp vikten av att Finland deltar i det internationella beslutsfattandet.

29.4.2016 | SFP-RKP

Det bör finnas beredskap för avancerad vård och räddningsoperationer dygnet runt i Vasaregionen, i synnerhet med tanke på den orättvisa fördelning som medför att regionen även är utanför räddningshelikoptrarnas räckvidd.

27.4.2016 | SFP-RKP

Indragningen av Y-tågen var, föga förvånande, ett stort misstag.

Partikansliet

Telefon (09) 693 070
PB 430, 00101 Helsingfors
Adress:
Simonsgatan 8 A, 00100 Helsingfors
info@sfp.fi