Nyheter

25.6.2015 | SFP-RKP

Det är bakvänt att regeringen fattar beslut först efter det bedömer konsekvenserna.

25.6.2015 | SFP-RKP

Europaparlamentet godkände Europeiska Fonden för Strategiska Investeringar (EFSI)

tidigare nästa
En frisk miljö

Förstör inte miljön, den är inte din!

Läs mer!

Närmat

Köp inhemsk mat, det skapar arbetsplatser.

Läs mer

Partikansliet

Telefon (09) 693 070
Fax (09) 693 1968
PB 430, 00101 Helsingfors
Adress
Simonsgatan 8 A, 00100 Helsingfors
info@sfp.fi