Nyheter

14.1.2017 | SFP-RKP

Efter regeringsförhandlingarna tog statsminister Juha Sipilä själv exceptionellt ansvaret för statens ägarstyrning. Som det framkommit i offentligheten är fördelningen inte optimal av såväl jävighets- som tidsanvändningsskäl.

12.1.2017 | SFP-RKP

Svenska riksdagsgruppens ordförande Stefan Wallin anser att regeringens förslag till punktskatt på båtar och motorcyklar är skadlig för landet.

12.1.2017 | SFP-RKP

Svenska riksdagsgruppens ordförande Stefan Wallin anser att regeringens förslag till punktskatt på båtar och motorcyklar är skadlig för landet.

5.1.2017 | SFP-RKP

SFP:s kommunorganisation i Pargas stad söker ett VALOMBUD för ungefär två månader fram till 9 april 2017. Arbetet sker på halvtid.

Partikansliet

Telefon (09) 693 070
PB 430, 00101 Helsingfors
Adress:
Simonsgatan 8 A, 00100 Helsingfors
info@sfp.fi