Nyheter

21.6.2018 | SFP-RKP

Nu behöver man lugna ner sig och hitta tillbaka till ett konstruktivt diskussionsklimat om vårdreformen.

21.6.2018 | SFP-RKP

För att råda bot på skarvproblemen förutsätter Nylander att vi får en ändring i skarvens skyddsstatus så snart som möjligt.

19.6.2018 | SFP-RKP

Det kan inte räcka med att ersätta ”i mån av möjlighet” med att landskapen ska främja att man får service på landskapets officiella språk.

19.6.2018 | SFP-RKP

En färdigställd bankunion kommer att skapa stabilare banker och ett säkrare finansiellt system.

Partikansliet

Telefon (09) 693 070
PB 430, 00101 Helsingfors
Adress:
Simonsgatan 8 A, 00100 Helsingfors
info@sfp.fi