Nyheter

16.1.2018 | SFP-RKP

Ingenting kan ersätta ett människoliv som har gått förlorat, men fosterlandet bör behandla beväringar och fredsbevarare lika.

16.1.2018 | SFP-RKP

Det behövs politiskt ledarskap som vågar tala klarspråk och stå upp för sanningen – utan att flirta med de populistiska strömmarna.

15.1.2018 | SFP-RKP

Personligen har jag kommit över min mentala VSB-pakt, men hur är det med de övriga kandidaterna?

11.1.2018 | SFP-RKP

Det är vår skyldighet att försvara människorna som riskerar att hamna utanför.

Partikansliet

Telefon (09) 693 070
PB 430, 00101 Helsingfors
Adress:
Simonsgatan 8 A, 00100 Helsingfors
info@sfp.fi