Tio punkter för att förbättra sysselsättningen
Sysselsättningen

Nyheter

29.9.2016 | SFP-RKP

Medborgarinitiativet om moderskapslagen som riksdagen debatterar idag skulle säkerställa barnets rätt att ärva båda föräldrar, samt ge barnet rätt att träffa sin andra förälder.

28.9.2016 | SFP-RKP

Istället för att förbjuda tagandet av barn i förvar, såsom otaliga människorättsinstitutioner redan länge efterlyst, skärper regeringen kontrollen av asylsökande genom att införa hårdare bevakning.

28.9.2016 | SFP-RKP

Europaparlamentets budgetutskott har på Europaparlamentariker Nils Torvalds initiativ ökat trycket för EU att ha ett större miljö- och klimatfokus.

28.9.2016 | SFP-RKP

Regeringens planer om att skära kraftigt i fiskeförsäkringssystemet hotar det finländska yrkesfiskets framtid. Det anser SFP:s riksdagsledamöter Mikaela Nylander, Mats Nylund och Stefan Wallin.

Partikansliet

Telefon (09) 693 070
PB 430, 00101 Helsingfors
Adress:
Simonsgatan 8 A, 00100 Helsingfors
info@sfp.fi