Nyheter

15.8.2017 | SFP-RKP

Elisabet Rantschukoff påbörjar idag, tisdagen 15.8.2017, sitt arbete som kampanjchef för presidentkandidat Nils Torvalds. Specialmedarbetare Rantschukoff är tjänstledig från Europaparlamentet under kampanjtiden.

30.7.2017 | SFP-RKP

SFP:s partiordförande tidigare justitieminister Anna-Maja Henriksson anser att de förändringar den sittande regeringen gjort i asylprocessen på alla sätt varit skadliga.

13.7.2017 | SFP-RKP

SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson gläder sig över att Norden har en synlig roll på FinlandsArenan. Samtidigt frågar hon var handlingar för ett starkare nordiskt samarbete finns hos regeringen.

11.7.2017 | SFP-RKP

SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson efterlyser en ordentlig värdedebatt i samhället.

Partikansliet

Telefon (09) 693 070
PB 430, 00101 Helsingfors
Adress:
Simonsgatan 8 A, 00100 Helsingfors
info@sfp.fi