Nyheter

2.9.2015 | SFP-RKP

Svenska riksdagsgruppen har i dag gjort nedanstående politiska uttalande.

2.9.2015 | SFP-RKP

Svenska riksdagsgruppen kommer sin alternativa budget att lägga fram förslag som visar att statsbudgeten kan byggas upp utan rejäla nedskärningar inom utbildning och innovation.

2.9.2015 | SFP-RKP

SFP i Egentliga Finland uppmanar alla kommuner i landskapet att ställa sig positivt till att ta emot flera flyktingar.

2.9.2015 | SFP-RKP

Vårdreformen ska handla om människor, inte strukturer

tidigare nästa
En frisk miljö

Förstör inte miljön, den är inte din!

Läs mer!

Närmat

Köp inhemsk mat, det skapar arbetsplatser.

Läs mer

Partikansliet

Telefon (09) 693 070
Fax (09) 693 1968
PB 430, 00101 Helsingfors
Adress
Simonsgatan 8 A, 00100 Helsingfors
info@sfp.fi