Nyheter

21.8.2017 | SFP-RKP

Närservice med såväl dagis, skola, hemvård och hälsovård ska prioriteras i Helsingfors stads strategi för denna fullmäktigeperiod.

19.8.2017 | SFP-RKP

Anna-Maja Henriksson fördömer våldsdåden i Åbo, som polisen nu utreder som terrordåd. Hon tar starkt avstånd från all form av våld och framhäver att knivdåden i Åbo var ett angrepp mot hela vårt samhälle och ska tas på största möjliga allvar.

19.8.2017 | SFP-RKP

Viktigast är vår medmänsklighet och vår förmåga att dela den sorg och den förskräckelse människorna i offrens omedelbara närhet känner, säger Nils Torvalds om fredagens terrordåd.

15.8.2017 | SFP-RKP

Elisabet Rantschukoff påbörjar idag, tisdagen 15.8.2017, sitt arbete som kampanjchef för presidentkandidat Nils Torvalds. Specialmedarbetare Rantschukoff är tjänstledig från Europaparlamentet under kampanjtiden.

Partikansliet

Telefon (09) 693 070
PB 430, 00101 Helsingfors
Adress:
Simonsgatan 8 A, 00100 Helsingfors
info@sfp.fi