Nyheter

21.2.2017 | SFP-RKP

SFP i Borgå vill reformera den politiska kontrollen över fastighetsskötseln i staden. Fullmäktigegruppen har inlämnat en fullmäktigemotion i frågan.

21.2.2017 | SFP-RKP

SFP:s riksdagsledamot Eva Biaudet är orolig för regeringens attityd gentemot grundlagen i samband med lagberedningen.

20.2.2017 | SFP-RKP

Svenska folkpartiet i S:t Karins nominerade sex kandidater vid sitt styrelsemöte den 20.2.2017

20.2.2017 | SFP-RKP

Sámedikki stivrralahttu ja Meahciráđđehusa sámegielat dieđiheaddji Pentti Pieski álgá evttohassan gielddaválggaide Helssega RÁB (RKP) listtus.

Partikansliet

Telefon (09) 693 070
PB 430, 00101 Helsingfors
Adress:
Simonsgatan 8 A, 00100 Helsingfors
info@sfp.fi