Nyheter

28.4.2017 | SFP-RKP

Resolution antagen på SFP i Nylands kretsmöte i Ingå 27.4.

27.4.2017 | SFP-RKP

Svenska folkpartiets vice ordförande och riksdagsledamot Anders Adlercreutz ställer upp för omval på partidagen i juni.

27.4.2017 | SFP-RKP

Nyheten om att verksamheten på Barnmorskeinstitutet i Helsingfors upphör med omedelbar verkan väcker många frågor.

26.4.2017 | SFP-RKP

- Idag har vi nåtts av nyheten att utrymmena vid Barnmorskeinstitutet är mögeldrabbade och bör tas ur funktion. Det är en sorlig nyhet och många har drabbats av hälsoproblem, säger riksdagsledamot Mikaela Nylander.

Partikansliet

Telefon (09) 693 070
PB 430, 00101 Helsingfors
Adress:
Simonsgatan 8 A, 00100 Helsingfors
info@sfp.fi