Nyheter

24.11.2017 | SFP-RKP

För att säkerställa kvaliteten i den svenskspråkiga vården uppmanar SFP i Egentliga Finland sjukvårdsdistriktets fullmäktige att ta sitt ansvar och besluta att bibehålla språkkraven i enlighet med distriktets förvaltningsstadga.

24.11.2017 | SFP-RKP

Barnledarutbildningen på svenska i södra Finland upphör i och med att yrkesskolan Prakticum inte längre får utbilda barnledare. Undervisnings- och kulturministeriet har fattat beslutet.

24.11.2017 | SFP-RKP

SFP deltar inte i den interpellation som på fredag lämnas in av SDP, De gröna och Vänsterförbundet.

22.11.2017 | SFP-RKP

Finland liknar mera en försiktig nejsägare än en aktiv förnyare av EU, säger riksdagsledamot Eva Biaudet.

Partikansliet

Telefon (09) 693 070
PB 430, 00101 Helsingfors
Adress:
Simonsgatan 8 A, 00100 Helsingfors
info@sfp.fi