Tio punkter för att förbättra sysselsättningen
Sysselsättningen

Nyheter

21.10.2016 | SFP-RKP

Riksdagsledamot Stefan Wallin har ställt ett skriftligt spörsmål där han frågar om regeringen har för avsikt att anpassa lagstiftningen så att den möjliggör aktiv dödshjälp samt om regeringen är medveten om den starka folkopinionen för eutanasi.

20.10.2016 | SFP-RKP

Helsingin Sanomat skrev igår om stridigheter mellan regeringspartierna om tidtabellen för en möjlig reform av familjeledigheterna.

15.10.2016 | SFP-RKP

Försvarsminister Jussi Niinistö uttalade sig i morgonens Ykkösaamu om att man kunde diskutera Ålands demilitariserade position, eventuellt som en del av det finsk-svenska försvarssamarbetet.

14.10.2016 | SFP-RKP

Posten har i förhandlingar med sina kunder fattat beslut att den största kunden Sanoma Oy får avgöra på vilka områden morgontidningar delas ut.

Partikansliet

Telefon (09) 693 070
PB 430, 00101 Helsingfors
Adress:
Simonsgatan 8 A, 00100 Helsingfors
info@sfp.fi