Nyheter

21.4.2018 | SFP-RKP

Det bör ske samtidigt som beskattningen och familjeledigheterna ses över.

21.4.2018 | SFP-RKP

Ingen kan ge svar på hur en fungerande social- och hälsovård, tryggheten i vardagen eller planeringen av markanvändningen sker i fortsättningen.

21.4.2018 | SFP-RKP

Senaste riksdagsval var SFP knappa 2000 röster ifrån det andra mandatet.

20.4.2018 | SFP-RKP

Tillgången på svenskspråkiga domare och notarier förbättras efter påstötningar från Svenska folkpartiet.

Partikansliet

Telefon (09) 693 070
PB 430, 00101 Helsingfors
Adress:
Simonsgatan 8 A, 00100 Helsingfors
info@sfp.fi