Nyheter

27.7.2018 | SFP-RKP

Päivi Nerg, ledande tjänsteman för vård- och landskapsreformen, säger i en intervju i Maaseudun Tulevaisuus (25.7.2018) att färre landskap är att föredra framom det nu planerade antalet.

18.7.2018 | SFP-RKP

Det går inte en dag utan att jag tänker på vad friheten betyder. För vårt land, för oss som individer, för vårt samhälle.

10.7.2018 | SFP-RKP

Man beräknar att ca 15 % eller 750 000 – 800 000 personer av Finlands befolkning har en hörselskada. Dessutom åldras Finlands befolkning hela tiden.

10.7.2018 | SFP-RKP

Resultatet av de så kallade trepartsförhandlingarna kring lagstiftningsförslaget för förnyelsebar energi godkändes i dag av Europaparlamentets miljöutskott. Följande steg är godkännande i plenum i Strasbourg under hösten.

Partikansliet

Telefon (09) 693 070
PB 430, 00101 Helsingfors
Adress:
Simonsgatan 8 A, 00100 Helsingfors
info@sfp.fi