SFP:s partidag
Partidagen

Nyheter

25.5.2016 | SFP-RKP

I veckan presenterade Europaparlamentets tillfälliga specialutskott för skattebeslut ett första utkast till rapport.

25.5.2016 | SFP-RKP

- Jag är glad och hedrad för att många bett mig kandidera till posten som Svenska folkpartiets vice ordförande. Uppdraget som vice ordförande har länge intresserat mig, och därför ställer jag mig gärna till förfogande för posten.

24.5.2016 | SFP-RKP

Finlands Näringsliv EK och Företagarna i Finland är osams om de lokala avtalens roll i konkurrenskraftspaketet. SFP:s riksdagsledamot Anders Adlercreutz menar att förtroendebristen i den finska politiken återspeglas i EK:s och Företagarnas käbbel.

24.5.2016 | SFP-RKP

Polisen bör vara närvarande i samhället, säger Thomas Blomqvist. Vi kan inte offra landets inre säkerhet för att spara pengar.

Partikansliet

Telefon (09) 693 070
PB 430, 00101 Helsingfors
Adress:
Simonsgatan 8 A, 00100 Helsingfors
info@sfp.fi