Nyheter

23.3.2018 | SFP-RKP

Här i Finland känner vi finlandssvenskar oss ibland utsatta som spI många andra europeiska länder är situationen för de språkliga minoriteterna mycket sämre än hos oss, deras språk eller kultur kan vara hotad.

22.3.2018 | SFP-RKP

Riksdagens förvaltningsutskott har givit sitt utlåtande om vård- och landskapsreformen. SFP, representerad av Anders Adlercreutz, har lämnat in en avvikande mening.

22.3.2018 | SFP-RKP

Nu behövs det förändringar i jaktförordningen, det räcker inte med bara ord.

22.3.2018 | SFP-RKP

Våra farhågor har dessvärre besannats, nu har vi det svart på vitt. Migrationsverket har skärpt sin tolkning och sin praxis i asylfrågor efter 2015.

Partikansliet

Telefon (09) 693 070
PB 430, 00101 Helsingfors
Adress:
Simonsgatan 8 A, 00100 Helsingfors
info@sfp.fi