Glad sommar!

Vi är tillbaka den 3 augusti

Nyheter

28.7.2015 | SFP-RKP

Svenska riksdagsgruppen tar kraftigt avstånd från riksdagsledamot Olli Immonens åsikter om det mångkulturella samhället och fördömer hans uppmaning till kamp för en sann finsk nation, säger riksdagsgruppens ordförande Anna-Maja Henriksson.

25.6.2015 | SFP-RKP

Det är bakvänt att regeringen fattar beslut först efter det bedömer konsekvenserna.

tidigare nästa
En frisk miljö

Förstör inte miljön, den är inte din!

Läs mer!

Närmat

Köp inhemsk mat, det skapar arbetsplatser.

Läs mer

Partikansliet

Telefon (09) 693 070
Fax (09) 693 1968
PB 430, 00101 Helsingfors
Adress
Simonsgatan 8 A, 00100 Helsingfors
info@sfp.fi