Nyheter

26.6.2017 | SFP-RKP

SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson ser mycket allvarligt på att regeringens ledande politiker i offentligheten bråkar om vårdreformen.

25.6.2017 | SFP-RKP

Regeringen har den här veckan inlett beredningen av ett nytt invandringspolitiskt program.

22.6.2017 | SFP-RKP

Partiledare, kommissionärer och ledande medlemmar av Europaparlamentet knutna till ALDE gruppen möts idag i Bryssel till ett toppmöte inför Europeiska rådets möte.

22.6.2017 | SFP-RKP

Statens skärgårdsdelegation överlämnande på torsdagen det Skärgårdspolitiska programmet 2017-2019 till jord- och skogsbruksminister Jari Leppä i riksdagen.

Partikansliet

Telefon (09) 693 070
PB 430, 00101 Helsingfors
Adress:
Simonsgatan 8 A, 00100 Helsingfors
info@sfp.fi